• darkblurbg
    Uchádzači o bakalárske štúdium
    pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

    AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE

COVID News

Opatrenia a usmernenia k letnému semestru 2020/2021 na FCHPT STU.

Nonlinear Model Predictive Control
Process Control
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS