• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 22.7.2021 Novinka

  Náš nový článok v prestížnom časopise (dočasne otvorený prístup)

  Sme autormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering. Vydavateľstvo Elsevier umožňuje 50-dňový voľný prístup k novým publikáciám v rámci podpory šírenia vedeckých výsledkov. Náš článok sumarizuje metódy na spracovanie dát a návrh inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel. Tieto metódy sú aplikované na dve priemyselné prípadové štúdie. Článok bol vytvorený v spolupráci s naším priemyselným partnerom Slovnaft, a.s.


  Martin Mojto – Karol Ľubušký – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry

 • 16.7.2021 Podujatie

  Letná škola chemikov na IAM

  Sme radi, že sme mohli na FCHPT STU privítať talentovaných študentov, ktorí sa zapojili do Letnej školy chemikov 2021. V rámci Letnej školy chemikov navštívili študenti aj ÚIAM, kde sa interaktívnou formou dozvedeli viac o automatizácií a riadení procesov nielen v chemickom a potravinárskom priemysle.

  FB-Fotky

 • 14.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

  Spoločnosť Heineken Slovensko ponúka zaujímavý Management Trainee program vhodný pre absolventov automatizácie: zaujímaš sa o digitalizáciu v rámci výrobných procesov a pivovarníctvo ti je blízke? Chceš sa po škole stať súčasťou našej Heineken rodiny, jednotky na slovenskom trhu s pivom? Potom je náš Management Trainee program pre pivovar v Hurbanove určený práve pre Teba!

 • 14.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá pracovná ponuka pre absolventov automatizácie

  Spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. by rada doplnila tím o kolegu/kolegyňu, ktorého/ktorej náplň práce bude zameraná na návrh riadiacich akčných členov, meracích zariadení, spoluúčasť a koordinácia pri projekcii riadiacich systémov na úrovni PLC a SCADA, hardvér ako aj softvér. Súčasťou práce je/bude nielen projekcia, ale aj realizácia navrhnutých systémov ako aj zodpovednosť za ich prvotné spustenie a servis.

 • 29.6.2021 Novinka

  Ceny za najlepšie diplomové práce

  Každý rok sa na FCHPT STU udeľujú ceny za najlepšie diplomové práce. Sme hrdí, že medzi ocenenými sú aj absolventi IAM:
  - Ing. Martin Bachorík získal cenu od spoločnosti SIEMENS,
  - Ing. Samuel Hrstka a Ing. Lucia Míková získali ceny od spoločnosti HUMUSOFT.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 24.6.2021 Novinka

  Online dizertačné skúšky na IAM

  V piatok 25.6.2021 sa online formou uskutočnili dizertačné skúšky na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  - Ing. Karol Kiš obhajoval svoju prácu na tému "Machine Learning Assisted Process Control". Školiteľom tejto práce je Ing. Martin Klaučo, PhD..
  - Ing. Michaela Horváthová obhajoval svoju prácu na tému "Robust Predictive Control Design for Plants in Chemical Industry". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..
  Obidvom študentom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 23.6.2021 Novinka

  Cena za najlepšiu diplomovú prácu

  Spoločnosť ACTEMIUM udelila cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti automatizácie. Túto cenu získala Ing. Diana Dzurková za svoju prácu na tému: "Design and Development of a Human-operated Remote Robotic Manipulator". Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-fotka

 • 22.6.2021 Podujatie

  Obhajoby bakalárskych prác na IAM

  V utorok 22. júna sa na ÚIAM konali online obhajoby bakalárskych prác. Svoje bakalárske práce úspešne obhájili študenti: Bc. Martina Bujdáková, Bc. Martin Meliška, Bc. Tímea Mészárosová, Bc. Monika Špaková, Bc. Tomáš Turčan, Bc. Patrik Valábek a Bc. Jozef Vargan. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 17.6.2021 Podujatie

  Promócie absolventov IAM 2021

  Vo štvrtok 17. júna sa konali slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia na FCHPT STU v Bratislave. Z absolventov inžinierskeho štúdia na ÚIAM sa na promóciách zúčastnili: Ing. Martin Bachorík, Ing. Martin Gömöry, Ing. Michal Gubrický, Ing. Samuel Hrstka, Ing. Katarína Karaffová, Ing. Juraj Kavor, Ing. Darko Križan a Ing. Zuzana Vagaská. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 15.4.2021 Novinka
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS