• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 25.1.2021 Novinka

  Bojovníci s pandémiou

  Sme hrdí na študentov IAM: Bc. Tímea Mészárosová a Bc. Patrik Beke, ktorí v tejto neľahkej dobe obetavo pomáhajú iným a aktívne pomáhajú s testovaním ľudí na koronavírus.

  FB-Fotka

 • 19.1.2021 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V utorok 19.1. sa na IAM konali online obhajoby semestrálnych projektov študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Výsledky svojich zaujímavých projektov prezentovali: Martin Durgala, Martin Meliška, Tímea Mészárosová, Monika Špaková, Jozef Vargan a Patrik Valábek.

  FB-Fotka

 • 13.1.2021 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V utorok 12.1.2021 sa na IAM konali online obhajoby semestrálnych projektov študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Výsledky svojich zaujímavých semestrálnych projektov prezentovali: Bc. Martin Bachorík, Bc. Michal Gubrický, Bc. Katarína Karaffová, Bc. Juraj Kavor, Bc. Michal Mateáš, Bc. Lucia Míková a Bc. Peter Szedlák.

  FB-Fotka

 • 13.1.2021 Novinka

  IAM v IEEE Czechoslovakia Section

  Ing. Martin Klaučo, PhD. sa stal podpredsedom prestížnej organizácie IEEE Československej odbornej skupiny Control Systems.
  Srdečne blahoželáme!

 • 13.1.2021 Podujatie

  Zmena termínu na odoslanie príspevkov na PC21

  S ohľadom na aktuálnu situáciu je termín na odoslanie príspevkov na medzinárodnú konferenciu "23rd International Conference on Process Control" predĺžený do 31. januára 2021. Nenechajte ujsť príležitosť aktívne sa zúčastniť tejto vedeckej konferencie. Aktuálne informácie nájdete na stránke PC21.

 • 16.12.2020 Podujatie

  IAM na CDC 2020

  Tento rok sa mala prestížna medzinárodná vedecké konferencia
  "59th IEEE Conference on Decision and Control" konať na ostrove Jeju v Kórejskej republike, ale s ohľadom na aktuálnu situáciu sa konferencia koná v onlinie formáte. Ing. Michaela Horváthová prezentovala na tejto konferencii príspevok IAM:

  Michaela Horváthová - Juraj Oravec - Monika Bakošová: Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law.

  Ing. Michaela Horváthová tiež predsedala sekcii "Robust Control II".

  FB-status

 • 16.12.2020 Novinka
 • 4.12.2020 Podujatie

  Ceny dekana FCHPT

  V piatok 4.12.2020 dekan FCHPT STU, pán profesor Ing. Anton Gatial, DrSc. udeľoval ceny výnimočným študentom našej fakulty za akademický rok 2019/2020.
  Sme hrdí na to, že medzi ocenenými sú aj naši študenti IAM:
  Bc. Zuzana Vagaská - najlepší študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia.
  Ing. Michaela Horváthová - najlepší študent doktorandského štúdia.
  Bc. Lucia Míková - pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe.
  Bc. Marek Wadinger - pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

  FB-Fotky

 • 4.12.2020 Podujatie

  IAM na Dni vedy na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach

  Ing. Riachard Valo sa vo štvrtok 3.12.2020 zúčastnil online Dňa vedy na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach, kde sa spolu s ďalšími absolventmi IAM interaktívne bavili so študentami gymnázia o vede, o vysokoškolskom štúdiu a o možnostiach uplatnenia v praxi.

  FB-Fotka

 • 29.11.2020 Podujatie

  Plenárna prednáška doc. Kvasnicu na Berkeley

  V piatok 6.11.2020 mal doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. online plenárnu prednášku na prestížnej University of California, Berkeley. Divákom prednášal na aktuálnu tému:
  Towards Fixed-Complexity Explicit Model Predictive Control.

  FB-Status

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS