• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 9.6.2020 Novinka

  Navždy odišiel doc. Maťko

  S veľkým zármutkom oznamujeme, že dňa 7.6.2020 nás navždy opustil náš bývalý kolega, spolupracovník, učiteľ a hlavne skvelý človek - doc. Ing. Jozef Maťko, CSc. Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sustrasť. Pohreb sa bude konať v piatok, 12.6.2020 o 11:45 hod. v bratislavskom krematóriu.

 • 8.6.2020 IAM v médiách

  Ocenenie nášho článku cenou Journal of Process Control Paper Prize

  Náš článok "Set-membership nonlinear regression approach to parameter estimation" bol vybratý ako tohtoročný víťaz ocenenia Journal of Process Control Paper Prize.

  FB-Fotka

 • 2.6.2020 Novinka
 • 21.5.2020 Novinka

  Dizertačná skúška: MSc. Carlos Valero

  Dňa 12.6.2020 o 13:00 sa on-line formou uskutoční dizertačná skúška MSc. Carlosa Valera v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Súčasťou dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce na tému "Set-membership State Estimation". Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

 • 13.5.2020 Podujatie

  IAM na ECC 2020

  Veda žije aj v dnešných výnimočných časoch a prekračuje hranice hoci fyzické hranice sú uzavreté. V dňoch 12.-15. mája 2020 sa uskutočňuje European Control Conference 2020. Prvý raz v histórii tejto konferencie sa tak deje virtuálne a konferencia je tak otvorená účasti celého sveta.

  FB-Fotka

 • 26.4.2020 Novinka

  Voľný prístup k vedeckému článku IAM

  V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu novému vedeckému článku:

  Juraj Oravec – Michaela Horváthová – Monika Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy (201), 1–11, 2020.

 • 20.4.2020 Podujatie

  Obhajoba dizeračnej práce Ayusha Sharmu

  Dňa 24.04.2020 o 10:30 sa on-line formou uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ayusha Sharmu s názvom "Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes" v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

  Update: priebeh obhajoby dizertačnej práce je dostupný online: prvá časť (obhajoba a otázky) a druhá časť (vyhlásenie výsledku)

 • 8.3.2020 Podujatie

  IAM súčasťou STU ON THE ROAD v Brezne

  V rámci akcie STU ON THE ROAD navštívili zástupcovia STU v piatok 6.3. SOŠ techniky a služieb v Brezne. Za FCHPT predstavili žiakom možnosti bakalárskeho štúdia Ing. Richard Valo, PhD. a Bc. Peter Pôbiš a spoločne predstavili aj náš stánok FCHPT.

  FB-Fotky

 • 8.3.2020 Podujatie

  IAM súčasťou STU ON THE ROAD vo Veľkom Krtíši

  V rámci akcie STU ON THE ROAD navštívili zástupcovia STU vo štvrtok 5.3. Gymnázium A. Skultétyho vo Veľkom Krtíši. Za FCHPT predstavili žiakom možnosti bakalárskeho štúdia Ing. Richard Valo, PhD. a Júlia Kubalcová a spoločne predstavili aj náš stánok FCHPT.

  FB-Fotky

 • 6.3.2020 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 11.3.2020 o 9.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému I - konvergencia a zovšeobecnenia Olivierovej vety.

  Referovať bude Prof.. RNDr. János T.Tóth PhD., z FEI UJS Komárno.


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS