• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 29.6.2021 Novinka

  Ceny za najlepšie diplomové práce

  Každý rok sa na FCHPT STU udeľujú ceny za najlepšie diplomové práce. Sme hrdí, že medzi ocenenými sú aj absolventi IAM:
  - Ing. Martin Bachorík získal cenu od spoločnosti SIEMENS,
  - Ing. Samuel Hrstka a Ing. Lucia Míková získali ceny od spoločnosti HUMUSOFT.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 24.6.2021 Novinka

  Online dizertačné skúšky na IAM

  V piatok 25.6.2021 sa online formou uskutočnili dizertačné skúšky na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  - Ing. Karol Kiš obhajoval svoju prácu na tému "Machine Learning Assisted Process Control". Školiteľom tejto práce je Ing. Martin Klaučo, PhD..
  - Ing. Michaela Horváthová obhajoval svoju prácu na tému "Robust Predictive Control Design for Plants in Chemical Industry". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..
  Obidvom študentom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 23.6.2021 Novinka

  Cena za najlepšiu diplomovú prácu

  Spoločnosť ACTEMIUM udelila cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti automatizácie. Túto cenu získala Ing. Diana Dzurková za svoju prácu na tému: "Design and Development of a Human-operated Remote Robotic Manipulator". Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-fotka

 • 22.6.2021 Podujatie

  Obhajoby bakalárskych prác na IAM

  V utorok 22. júna sa na ÚIAM konali online obhajoby bakalárskych prác. Svoje bakalárske práce úspešne obhájili študenti: Bc. Martina Bujdáková, Bc. Martin Meliška, Bc. Tímea Mészárosová, Bc. Monika Špaková, Bc. Tomáš Turčan, Bc. Patrik Valábek a Bc. Jozef Vargan. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 17.6.2021 Podujatie

  Promócie absolventov IAM 2021

  Vo štvrtok 17. júna sa konali slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia na FCHPT STU v Bratislave. Z absolventov inžinierskeho štúdia na ÚIAM sa na promóciách zúčastnili: Ing. Martin Bachorík, Ing. Martin Gömöry, Ing. Michal Gubrický, Ing. Samuel Hrstka, Ing. Katarína Karaffová, Ing. Juraj Kavor, Ing. Darko Križan a Ing. Zuzana Vagaská. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 15.4.2021 Novinka
 • 11.6.2021 Podujatie

  Pokračujeme v rozvoji medzinárodnej vedeckej spolupráce

  V piatok 11.6.2021 sa konal 3. online workshop, ktorý riešil problémy návrhu optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto projekte spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

  FB-Fotka

 • 2.6.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavé pracovné ponuky

  Spoločnosť Thermo Fisher Scientific hľadá odborníkov s vysokoškolským technickým vzdelaním na tieto zaujímavé pozície:
  - Software Development Engineer - Cloud
  - Software Test Engineer

 • 31.5.2021 Podujatie

  Obhajoby diplomových prác na IAM

  V pondelok 31.mája 2021 sa na ÚIAM konali online obhajoby diplomových prác. Svoje diplomové práce úspešne obhájili študenti inžinierskeho štúdia: Martin Bachorík, Diana Dzurková, Martin Gömöry, Michal Gubrický, Samuel Hrstka, Michal Mateáš, Lucia Míková, Katarína Karaffová, Juraj Kavor, Darko Križan, Daniel Ondra, Peter Szedlák, Jozef Štofa a Zuzana Vagaská. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote!

  FB-Fotka

 • 15.4.2021 Novinka
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS