• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 5.3.2021 Podujatie

  Online Workshop: Embedded Optimal Control

  V piatok 5.3.2021 sa konal online workshop, ktorý riešil problémy optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto probléme spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU spolu s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

  FB-Fotka

 • 5.3.2021 Podujatie

  Študentka IAM vo finále GROWW FEMALE ENGINEERS SCHOLARSHIP PROGRAMME

  Sme hrdí na študentku IAM Bc. Katarínu Karaffovú, ktorá sa presadila v medzinárodnej konkurencii a dostala sa až do finále medzinárodnej súťaže Groww Female Engineers Scholarship Programme. Srdečne blahoželáme.

  FB-Status

 • 26.2.2021 Podujatie

  Online dizertačné skúšky na IAM

  V piatok 26.2.2020 sa online formou uskutočnili úspešné dizertačné skúšok. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.

  • Ing. Matúš Furka obhájil prácu na tému "Senzorické siete s pokročilými bezpečnostnými a anonymizačnými vlastnosťami". Školiteľom tejto práce je Ing. Martin Klaučo, PhD..
  • Ing. Martin Mojto obhájil prácu na tému "Data-based Design of Inferential Sensors for Petrochemical Industry". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD..


  Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 19.2.2021 Novinka

  Voľný prístup k vedeckému článku IAM

  V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu novému vedeckému článku:

  Juraj Oravec – Michaela Horváthová – Monika Bakošová: Multivariable Robust MPC Design for Neutralization Plant: Experimental Analysis. European Journal of Control, zv. 58, str. 289–300, 2021.

 • 11.2.2021 Novinka

  Rozvrh na letný semester

  Rozvrh predmetov, ktoré v letnom semestri zabezpečuje ÚIAM na FCHPT STU je už dostupný pre študentov na stránke: www.uiam.sk/rozvrh

 • 11.2.2021 Novinka

  Dizertačná skúška: Ing. Matúš Furka a Ing. Martin Mojto

  Dňa 26.2.2021 o 13:00 sa on-line formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Matúša Furku a Ing. Martina Mojta v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Súčasťou dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce Ing. Furku na tému "Senzorické siete s pokročilými bezpečnostnými a anonymizačnými vlastnosťami" a písomnej práce Ing. Mojta na tému "Data-based Design of Inferential Sensors for Petrochemical Industry". Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

  FB-Udalosť

 • 25.1.2021 Novinka

  Bojovníci s pandémiou

  Sme hrdí na študentov IAM: Bc. Tímea Mészárosová a Bc. Patrik Beke, ktorí v tejto neľahkej dobe obetavo pomáhajú iným a aktívne pomáhajú s testovaním ľudí na koronavírus.

  FB-Fotka

 • 19.1.2021 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V utorok 19.1. sa na IAM konali online obhajoby semestrálnych projektov študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Výsledky svojich zaujímavých projektov prezentovali: Martin Durgala, Martin Meliška, Tímea Mészárosová, Monika Špaková, Jozef Vargan a Patrik Valábek.

  FB-Fotka

 • 13.1.2021 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V utorok 12.1.2021 sa na IAM konali online obhajoby semestrálnych projektov študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Výsledky svojich zaujímavých semestrálnych projektov prezentovali: Bc. Martin Bachorík, Bc. Michal Gubrický, Bc. Katarína Karaffová, Bc. Juraj Kavor, Bc. Michal Mateáš, Bc. Lucia Míková a Bc. Peter Szedlák.

  FB-Fotka

 • 13.1.2021 Novinka

  IAM v IEEE Czechoslovakia Section

  Ing. Martin Klaučo, PhD. sa stal podpredsedom prestížnej organizácie IEEE Československej odbornej skupiny Control Systems.
  Srdečne blahoželáme!

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS