• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 7.3.2008 Podujatie

  Dni otvorených dverí

  V čase od 03. 03. - 31. 03. 2008 sa uskutočnia Dni otvorených dverí na jednotlivých oddeleniach. V priloženom súbore sa nachádza rozpis pre naše oddelenie. Títo pedagógovia v príslušnom čase počkajú na záujemcov, aby spolu s ostatnými pracovníkmi oddelenia podali informácie o našom študijnom programe.

 • 6.3.2008 Podujatie

  STOČ 2008 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

  Fakulta aplikovanej informatiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíne vyhlasuje 13. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl.

  Prosím venujte pozornosť priloženému letáku (PPT a PDF) a buďte tak láskaví a rozšírte ho medzi našimi študentmi. STOČ má bohatú sponzorskú účasť.

  Všetko podstatné nájdete na stránkach súťaže (viď. leták).

 • 22.2.2008 Novinka

  Predregistrácia študentov na inžinierske štúdium

  Študijné oddelenie zverejnilo informácie ohľadom predregistrácie študentov bakalárskeho štúdia na FCHPT STU, ktorí majú záujem pokračovať u nás aj na inžinierskom štúdiu.

 • 21.2.2008 Novinka

  Michal Kvasnica doktorom na ETH

  Ing. Michal Kvasnica úspešne obhájil svoju PhD prácu na tému Efficient Software Tools for Control and Analysis of Hybrid Systems. Práca bola vypracovaná na ETH Zurich pod vedením prof. Morariho.

  Srdečne blahoželáme.

 • 20.2.2008 Pracovná ponuka

  Ponuka brigádnickej práce pre študentov 3.roč.

  Firma Yokogawa so sídlom v Bratislave hľadá záujemcov z 3.roč. pre brigádnickú prácu administratívneho typu s možnosťou zornámiť sa s činnosťou firmy aj v ostatných oblastiach - nástup ihneď.
  Bližšie informácie u prof. Mészárosa.

 • 6.2.2008 Pracovná ponuka

  ICMUNICOMP

  Spoločnosť ICMUNICOMP sídliaca v írskom mestečku Portlaoise zaoberajúca sa automatizáciou prevažne potravinárskych podnikov má zaujem o nových zamestnancov. Na základe dobrých skúseností s absolventmi KIRP FCHPT STU by mali záujem o ďalších absolventov tejto katedry.

 • 17.1.2008 Novinka

  Nová web stránka OIRP - UIAM

  Dňa 17.1.2008 bola zmenená web stránka OIRP a začali sme testovať a vytvárať stránky ústavu UIAM. Predpokladáme, že plnú funkcionalitu dosiahneme v priebehu niekoľkých dní. Pôvodná web stránka oddelenia je dostupná na tomto odkaze.
 • 8.1.2008 Odborný seminár

  Real-Time Optimization of Dynamic Processes via NCO Tracking

  Dňa 25.1.2008 sa v m.č. 641 na OIRP ÚIAM FCHPT STU v Bratislave uskutoční odborný seminár na tému Real-Time Optimization of Dynamic Processes via NCO Tracking. Prednášajúci je Dr. Benoit Chachuat z Laboratoire d'Automatique, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Switzerland.

 • 18.12.2007 Novinka
 • 10.12.2007 Podujatie

  Medzinárodná konferencia Řízení procesů (Process Control)

  Náš ústav spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu Řízení procesů (Process Control), Kouty nad Děsnou, Česká republika v termíne 9-12.6.2008. Bližšie informácie na priloženom odkaze.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS