• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Process Control
 • 17.6.2022 Podujatie

  Program seminára k 60. výročiu OIRP

  Pozrite si program seminára k 60. výročiu OIRP. Všetky informácie aj s registračným formulárom nájdete na stránke: https://www.uiam60.sk
  Tešíme sa na stretnutie s Vami už vo štvrtok 23.6.2022.

  FB-status

 • 17.6.2022 Podujatie

  Ceny za najlepšie diplomové práce

  Vo štvrtok 16.6.2022 sa na FCHPT STU udeľovali ceny za najlepšie diplomové práce. Sme hrdí, že medzi ocenenými sú aj absolventi IAM: Ing. Trieu Nguyen Hai, Ing. Erika Pavlovičová a Ing. Marek Wadinger. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 13.6.2022 Podujatie

  Seminár k 60. výročiu OIRP

  V rámci semináru k 60. výročiu OIRP sa môžete tešiť aj na zaujímavé prednášky a diskusie na aktuálne témy: program.
  Registračný formulár a ďalšie informácie nájdete na stránke podujatia. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • 30.5.2022 Podujatie

  Obhajoby diplomových prác na IAM

  V pondelok 30. mája 2022 sa na ÚIAM konali obhajoby diplomových prác. Svoje diplomové práce úspešne obhájili študenti inžinierskeho štúdia: Ing. Rastislav Fáber, Ing. Lívia Homolová, Ing. Denisa Chowaniecová, Ing. Michal Krištof, Ing. Trieu Hai Nguyen, Ing. Erika Pavlovičová, Ing. Jakub Puk, Ing. Michaela Vogl, Ing. Marek Wadinger a Ing. Alexandra Žabková.
  Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote!

  FB-Fotky

 • 28.5.2022 Odborný seminár

  Workshop on Advanced Technologies for Education (WANT-ED)

  V dňoch 2-4.6.2022 organizujeme konferenciu "Workshop on Advanced Technologies for Education (WANT-ED)". V rámci tohto podujatia budeme diskutovať o skúsenostiach s modernými technológiami a metodikami výučby matematicky orientovaných predmetov. Súčasťou podujatia sú aj praktické ukážky používania učebných materiálov, bank úloh a testov, inštalovania rôznych softvérových modulov, konfigurovania hardvérových a softvérových serverov a ďalšie nevyhnutné aspekty používania pokročilých technológií na účely výučby v univerzitnom prostredí.

 • 27.5.2022 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  Vo štvrtok 26.5.2022 študenti inžinierskeho štúdia IAM obhajovali zaujímavé výsledky svojich semestrálnych projektov.

  FB-Fotky

 • 26.5.2022 Podujatie

  Študenti IAM prezentovali výsledky vertikálneho projektu

  V stredu 25.5.2022 prezentovali študenti IAM zaujímavé výsledky, ktoré dosiahli pri vývoji inteligentného skleníka VESNA: https://vesna.uiam.sk
  V rámci unikátneho vertikálneho projektu študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia "Riadenie procesov" pracovali na spoločnom projekte v rámci troch tímov.
  Okrem iného sa študentom podarilo zabezpečiť efektívnu komunikáciu s inteligentným skleníkom pomocou cloudovej služby, navrhnúť autonómne riadenie teploty a osvetlenia, ako aj rozpracovať webové rozhranie s podporou viacerých jazykov. Okrem vedeckých cieľov, tento projekt rozvíja tímovú prácu, organizačné schopnosti, ako aj prezentačné a komunikačné zručnosti študentov.

  FB-Fotka

 • 25.5.2022 Podujatie

  IAM na SSCHE 2022 a PERMEA 2022

  V dňoch 23.-26. mája 2022 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila 48. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva SSCHE 2022 a membránová konferencia PERMEA 2022. Za IAM sa aktívne zúčastňuje konferencie doc. Radoslav Paulen s príspevkom:

  Martin Mojto - Karol Ľubušký - Miroslav Fikar - Radoslav Paulen: Data-based Design of Inferential Sensors for an Industrial Depropanizer Column with Data Pre-treatment Analysis

  Prezentovaný príspevok je výsledkom spolupráce nášho ústavu so spoločnosťou Slovnaft a.s.

  FB-Fotka

 • 18.5.2022 Novinka

  Štátna skúška bakalárskeho štúdia LS2021/2022

  Bakalárske štátnice v odbore riadenie procesov budú prebiehať nasledovne:
  Dátum konania: 21.06.2022
  Miestnosť: NB641
  Hodina začiatku: 9:00
 • 18.5.2022 Novinka

  Štátna skúška inžinierskeho štúdia LS2021/2022

  Inžinierske štátnice v odbore automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve budú prebiehať v dvoch komisiách nasledovne:
  Dátum konania pre obe komisie:  30.05.2022
  Miestnosti NB601, NB641.
  Hodina začiatku: 9:00
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS