• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 29.8.2023 IAM v médiách

  VESNA v ATP Journal

  Odborný časopis ATP Journal publikoval článok o našom inteligentnom skleníku VESNA a jeho úlohe pri zvyšovaní kvality vzdelávania na ÚIAM. Článok bol publikovaný online, aj v tlačenej verzií.

 • 24.8.2023 Novinka

  Process Control 2023 at IEEE Xplore

  Plné verzie článkov prezentovaných na 24th International Conference on Process Control sú už dostupné na IEEE Xplore.

 • 16.8.2023 Podujatie

  Obhajoby dizertačných prác

  V piatok 18.8.2023 sa na ÚIAM uskutočnili obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore kybernetika, v študijnom programe riadenie procesov na FCHPT STU v Bratislave. Svoje dizertačné práce úspešne obhájili Ing. Michaela Horváthová a Ing. Martin Mojto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj v osobnom živote!

  Ing. Michaela Horváthová, PhD. obhájila svoju dizertačnú prácu na tému "Energy-Efficient Advanced Robust Control Design". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..

  Ing. Martin Mojto, PhD. obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Data-driven Design of Linear Soft Sensors". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD..

  FB-fotka   FB-udalosť

 • 24.7.2023 Podujatie

  DYCOPS 2025 v Bratislave

  S radosťou oznamujeme, že prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. sa úspešne uchádzali o možnosť zorganizovať IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems (DYCOPS) 2025 v Bratislave, Slovensko. Ďalšími kandidátmi boli zástupcovia Španielska (Barcelona) a Južnej Afriky (Stellenbosch).

  FB-obrázok

 • 21.7.2023 Podujatie

  IAM na IFAC World Congress 2023

  V dňoch 9.-14.júla 2023 sa konal 22. svetový kongres International Federation of Automatic Control (IFAC) v Yokohame, Japonsko. Za UIAM sa zúčastnili prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., doc. Ing. Martin Klaučo, PhD., doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., Ing. Peter Bakaráč, PhD., Ing. Tereza Ábelová, Ing. Kristína Fedorová, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Karol Kiš, Ing. Roman Kohút, Ing. Martin Mojto a Ing. Erika Pavlovičová.

  FB-Fotky

 • 26.4.2023 Podujatie

  Bakalárske štátne skúšky LS22/23

  Bakalárske štátne skúšky LS22/23 sa budú konať 20.6.2023 o 9:00 NB641.

 • 30.6.2023 Podujatie

  EIC Seminar and Practical Workshops held by the University of Pisa

  Already for the second time project managers and researchers of Slovak Technical University in Bratislava (STUBA) had an opportunity to attend seminars and practical workshops, which were organized together with the colleagues from University of Pisa (UNIPI) in the framework of the Horizon Europe project "FrontSeat". Read more.

 • 22.6.2023 Podujatie

  Consider Bochum for Your Next Career Step

  Pozývame vás na prednášku o možnostiach poskytnutia grantov na pobyt a spoluprácu na Ruhr University of Bochum s názvom "Consider Bochum for Your Next Career Step". Prednáška sa bude konať dňa 28/6/2023 o 13.30 na Rektoráte STU v miestnosti A212 na 1. poschodí a je určená doktorandom, mladým vedeckým pracovníkom (postdokom), ale aj služobne starším výskumníkom. Viac o možnostiach financovania pobytov na univerzite v Bochume sa dozviete na https://www.research-school.rub.de/international-prospects/career-opportunities-and-funding. Registrácia na seminár do naplnenia kapacity miestnosti na https://forms.gle/kCC7DhwejVSfnuYF7.

 • 22.6.2023 Podujatie

  Academia Meets Industry #2

  On the 15th and 16th of June, the recently formed FrontSeat Industry Council for Cybernetics had its second "Academia Meets Industry" meeting. Read more in the blog.

 • 20.6.2023 Podujatie

  Obhajoby bakalárskych prác na IAM

  V utorok 20.6.2023 sa konali obhajoby bakalárskych prác na ÚIAM. Svoje bakalárske práce úspešne obhájili: Bc. Dinara Bazarkhanova, Bc. Branislav Daráš, Bc. Viktória Koncserová, Matúš Krivošík a Bc. Kateryna Kruhliak. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS