• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
FrontSeat
Process Control
 • 26.7.2022 Podujatie

  IAM na IFAC CAO 2022 v Paríži

  Ing. Martin Klaučo, PhD. a Ing. Karol Kiš z ÚIAM sa zúčastnili na IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, ktorý sa konal 18.-22.7.2022 v Centrale Supélec, Paris-Saclay University. Ing. Karol Kiš prezentoval pred medzinárodným vedeckým publikom príspevok:

  Karol Kiš - Peter Bakaráč - Martin Klaučo: Nearly Optimal Tunable MPC Strategies on Embedded Platforms

  Ing. Martin Klaučo, PhD. predsedal sekcii: Optimization-Based Applications.

  FB-Fotky

 • 15.7.2022 Odborný seminár

  Seminár Data-Driven Process Identification

  Dňa 26.7.2022 sa v miestnosti NB641 uskutočnil odborný seminár v spolupráci s prof. Y. Shardtom z TU Ilmenau. V rámci seminára boli 2 prednášky. Účasť na seminári bola otvorená pre každého.

  FB-Fotka

 • 14.7.2022 Novinka

  IAM súčasťou podujatia ZA 7 HORAMI

  Ing. Richard Valo, PhD. z ÚIAM na FCHPT STU popularizoval vedu a technické vzdelávanie v oblasti automatizácie a riadenia procesov na podujatí ZA 7 HORAMI v obci Liptovský Ján v dňoch 1.-4.7.2022.

  FB-Fotka

 • 4.5.2022 Podujatie

  Technical Computing Camp 2022

  Spoločnosť HUMUSOFT organizuje 9. ročník letného stretnutia priaznivcov technických výpočtov a počítačových simulácii - Technical Computing Camp. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na stránke: www.humusoft.cz/event/technical-camp-2022

  Informačný leták

 • 11.7.2022 Novinka

  Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

  Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Klauča. PhD. sa uskutočnila dňa 01.07.2022.

  FB-Fotka

 • 8.7.2022 Novinka

  Nový vedecký článok

  Spolu s kolegami zo ShanghaiTech University, China a Automatic Control Laboratory, EPFL, Switzerland, sme spoluautormi nového vedeckého článku v medzinárodnom vedeckom časopise IEEE Control Systems Letters:

  Jiahe Shi - Yuning Jiang - Juraj Oravec - Boris Houska: Parallel MPC for Linear Systems with State and Input Constraints

  Článok predstavuje metódu návrhu distribuovaného MPC s ohľadom na ohraničenia nielen vstupných, ale aj stavových veličín. Na ilustračnom príklade sú demonštrované výhody, ktoré umožňujú významne zredukovať čas riešenia optimalizačného problému v porovnaní s konvenčným prístupom.

 • 1.7.2022 Podujatie

  IAM na CHEMSHOW na FCHPT STU

  V piatok 24.6.2022 sa konalo podujatie CHEMSHOW - Deň otvorených dverí na FCHPT STU v Bratislave. Návštevníci z mnohých stredných škôl si pri našich stánkoch IAM mohli vyskúšať zaujímavé praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov.

  FB-Fotky

 • 30.6.2022 Podujatie

  OIRP - míľniky a výzvy

  Pozrite si fotky zo seminára "Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - míľniky a výzvy", ktorý sa konal vo štvrtok 23.6.2022 pri príležitosti 60. výročia založenia OIRP.

  FB-Fotky

 • 22.6.2022 Podujatie

  Absolvent IAM víťazom Startup Pitch

  Univerzitný technologický inkubátor STU zorganizoval súťaž Sartup Pitch, v ktorej zvíťazil projekt "AI - Automatic Irrigation", na ktorom pracoval aj náš absolvent IAM Ing. Trieu Hai Nguyen. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Víťazný projekt bol zameraný na návrh automatizovaného zavlažovacieho systému inteligentného skleníka.

  FB-Fotka

 • 21.6.2022 Podujatie

  Obhajoby bakalárskych prác na IAM

  V utorok 21.6.2022 sa na ÚIAM konali obhajoby bakalárskych prác. Svoju prácu úspešne obhájili: Lukáš Hospodár, Vanesa Madleňáková, Oliver Mészáros, Martina Ostrihoňová a Monika Řeřuchová. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS