• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 16.12.2020 Podujatie

  IAM na CDC 2020

  Tento rok sa mala prestížna medzinárodná vedecké konferencia
  "59th IEEE Conference on Decision and Control" konať na ostrove Jeju v Kórejskej republike, ale s ohľadom na aktuálnu situáciu sa konferencia koná v onlinie formáte. Ing. Michaela Horváthová prezentovala na tejto konferencii príspevok IAM:

  Michaela Horváthová - Juraj Oravec - Monika Bakošová: Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law.

  Ing. Michaela Horváthová tiež predsedala sekcii "Robust Control II".

  FB-status

 • 16.12.2020 Novinka
 • 4.12.2020 Podujatie

  Ceny dekana FCHPT

  V piatok 4.12.2020 dekan FCHPT STU, pán profesor Ing. Anton Gatial, DrSc. udeľoval ceny výnimočným študentom našej fakulty za akademický rok 2019/2020.
  Sme hrdí na to, že medzi ocenenými sú aj naši študenti IAM:
  Bc. Zuzana Vagaská - najlepší študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia.
  Ing. Michaela Horváthová - najlepší študent doktorandského štúdia.
  Bc. Lucia Míková - pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe.
  Bc. Marek Wadinger - pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

  FB-Fotky

 • 4.12.2020 Podujatie

  IAM na Dni vedy na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach

  Ing. Riachard Valo sa vo štvrtok 3.12.2020 zúčastnil online Dňa vedy na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach, kde sa spolu s ďalšími absolventmi IAM interaktívne bavili so študentami gymnázia o vede, o vysokoškolskom štúdiu a o možnostiach uplatnenia v praxi.

  FB-Fotka

 • 29.11.2020 Podujatie

  Plenárna prednáška doc. Kvasnicu na Berkeley

  V piatok 6.11.2020 mal doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. online plenárnu prednášku na prestížnej University of California, Berkeley. Divákom prednášal na aktuálnu tému:
  Towards Fixed-Complexity Explicit Model Predictive Control.

  FB-Status

 • 29.11.2020 Podujatie

  Víťazi sekcie ŠVK: Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

  Gratulujeme víťazom sekcie "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami" a ďakujeme účastníkom a sponzorom našej sekcie. Účastníci zo Slovenskej a z Českej republiky prezentovali svoje výsledky v 12tich príspevkoch.
  Víťazné poradie:
  1. Bc. Marek Boháč s prácou: CONTROL SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS RACECAR
  2. Monika Špaková s prácou: Konštrukcia a programovanie autonómneho vozidla so všesmerovými kolesami
  3. Patrik Valábek s prácou: Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
  4. Michal Mateáš s prácou: Optimálny návrh dynamických experimentov
  5. Tímea Mészárosová s prácou: Modelovanie chemicko-technologických procesov v prostredí gPROMS ModelBuilder.

  FB-Fotka

 • 24.11.2020 Podujatie

  Slávnostného vyhlásenia výsledkov ŠVK

  Ak ste nestihli online prenos zo Slávnostného vyhlásenia výsledkov ŠVK, tak video záznam je dostupný na YouTube

  Video záznam


 • 24.11.2020 Podujatie

  Sekcia ŠVK: Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

  V stredu 25. novembra 2020 sa na FCHPT STU v Bratislave uskutočnila 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život". V rámci online formátu konferencie prebehne aj rokovanie v sekcií "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami". Viac informácií nájdete na stránke ŠVK.

  FB-Fotka

 • 20.11.2020 Podujatie

  Študent roka STU 2020

  V piatok 20.11.2020 pán rektor STU, prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., udeľoval v online prostredí ceny Študent roka STU za rok 2020. Sme hrdí na to, že ocenenie Študent roka STU získali aj naši talentovaní študenti z IAM.
  Ing. Michaela Horváthová získala za svoje študijné a vedecké výsledky cenu Študent roka STU v kategórií doktorandov.
  Ing. Lenka Galčíková získala za svoje víťazstvo v medzinárodnej súťaži a za aktivity na akciách propagujúcich štúdium technických odborov cenu Študent roka STU za šírenie dobrého mena univerzity.
  Bc. Lucia Míková získala cenu Študent roka STU za mnoho športových víťazstiev a úspechov na domácich a zahraničných súťažiach dobrovoľných hasičov.
  Bc. Michaela Lehotova získala za svoju dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri testovaní ľudí na koronavírus cenu Študent roka STU v kategórii humanitárny čin roka.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov!

  FB-Fotka

 • 13.11.2020 IAM v médiách

  Študentka IAM tvárou kampane Female Engineering MOL Programme

  Naša doktorandka Ing. Lenka Galčíková, ktorá minulý rok zvíťazila v medzinárodnej súťaži Female Engineering MOL Programme 2019 v Budapešti, sa stala tvárou kampane aktuálneho ročníka súťaže za Slovenskú republiku.
  Do súťaže Female Engineering MOL Programme 2020 sa môžete prihlásiť do 15.12.2020 na stránke MOL Group.

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS