• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 23.6.2017 Novinka

  Absolventi IAM získali ceny za najlepšie diplomové práce

  Absolventi inžinierskeho študijného program “Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve” Ing. Peter Bakaráč a Ing. Simon Koniar získali pochvalné uznanie dekana FCHPT, STU v Bratislave za najlepšie diplomové práce. Obidvom srdečne blahoželáme!

  FB-IAM:Fotky

 • 25.6.2017 Podujatie

  Promócie absolventov IAM

  V piatok 23. júna sa konali v Aule Aurela Stodolu slávnostné promócie absolventov inžinierskeho študijného program “Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve”: Ing. Peter Bakaráč, Ing. Kinga Batárová, Ing. Jakub Jakabšic, Ing. Simon Koniar, Ing. Natália Mikušová a Ing. Martin Mišenko. 

  Ing. Simon Koniar získal cenu dekana FCHPT a cenu rektora STU v Bratislave za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. 

  Ing. Peter Bakaráč a Ing. Simon Koniar získali pochvalné uznanie dekana FCHPT, STU v Bratislave za najlepšie diplomové práce. 

  Všetkým absolventom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote.

  FB-IAM:Fotky

 • 8.6.2017 Odborný seminár

  Self-reflective model predictive control (Prof. Boris Houska, ShaghaiTech University)

  V utorok 13.06.2017 o 14:00 sa v miestnosti 641 uskutoční odborný seminár pod vedením profesora Borisa Housku zo ShaghaiTech University na tému Self-reflective model predictive control.

 • 6.6.2016 Novinka

  Absolventi Ing. štúdia

  Blahoželáme novým absolventom inžinierskeho štúdia (Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2017): Koniar Simon, Bakaráč Peter, Batárová Kinga, Jakabšic Jakub, Mikušová Natália, Mišenko Martin.

  Želáme Vám veľa úspechov v ďalšom živote.

  FACEBOOK/FCHPT.UIAM

 • 2.6.2017 Odborný seminár

  Prof. Paisan Kittisupakorn a Prof. David Banjerdpongchai (Chulalongkorn University, Bangkok)

  V pondelok 12.06.2017 o 10:00 resp. o 14:00 sa v miestnosti 641 uskutočnia odborné semináre pod vedením výskumníkov z Chulalongkorn University v Bangkoku, Prof. Paisan Kittisupakorn a Prof. David Banjerdpongchai.

 • 1.7.2013 Novinka
 • 26.5.2017 Novinka

  Obhajoba dizertačnej práce

  V piatok 26. mája 2017 obhájil Ing. Slavomír Blažek na ÚIAM svoju dizertačnú prácu na tému „Optimálne plánovanie trasy pre heterogénne multi-vozidlové systémy“, ktorú vypracoval pod vedením školiteľa profesora Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a školiteľa špecialistu docenta Ing. Michala Kvasnicu, PhD. Srdečne blahoželáme. 

 • 16.5.2017 Podujatie

  Letná katedrovica Automatizérov 2017

  News

  Dovoľte nám pozvať vás na tohtoročnú letnú katedrovicu 19.5.2017 (piatok), ktorú pre vás organizujú prváci inžinierskeho študijného programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve.

  Fotky sú v našej galérii.

 • 13.5.2017 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov

  Obhajoby semestrálnych projektov študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia sa budú konať v utorok 16. mája 2017 od 8:00 v miestnosti 641. 

 • 11.5.2017 Novinka

  STU má ako prvá univerzita na Slovensku plnú licenciu TAH na MATLAB

  STU má ako prvá univerzita na Slovensku plnú licenciu Total Academic Headcount (TAH) na MATLAB. Všetci študenti a zamestnanci STU majú teraz možnosť využívať MATLAB na osobných aj pracovných počítačoch či mobiloch. Podmienkou je pri registrácií použiť univerzitný e-mail stuba.sk. Postup inštalácie nájdete na stránke: http://www.stuba.sk/matlab/

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS