• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 2.12.2021 Podujatie

  Online obhajoba dizertačnej práce na ÚIAM

  V piatok 3.12.2021 sa online formou uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Bakaráča s názvom "Model Predictive Control for Systems with Fast Dynamics". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 26.11.2021 Podujatie

  Online zasadnutie OIRP

  V piatok 26.11.2021 sa konalo online zasadnutie OIRP. Hoci ešte stále prebieha zimný semester, už teraz sa zodpovedne pripravujeme na letný semester, ktorý bude prebiehať s ohľadom na novú akreditáciu. Našim cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu pedagogiky všetkých predmetov, ktoré zabezpečujeme na ÚIAM.

  FB-Fotka

 • 24.11.2021 Podujatie

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov ŠVK - Chémia a technológie pre život

  Záznam z online Slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej študentskej vedeckej konferencia (ŠVK) s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" je už dostupný v prostredí YouTube: https://youtu.be/o1u4EDlchKw?t=155

 • 11.11.2021 Novinka

  Zabezpečujeme najlepší predmet bakalárskeho štúdia

  Z výsledkov anonymnej fakultnej ankety vyplýva, že absolventi bakalárskeho štúdia vyhodnotili v akademickom roku 2020/2021 ako najlepší predmet "Riadenie procesov", ktorý zabezpečuje náš ústav. Sme hrdí, že aj v neľahkej dobe dištančného vyučovania sa nám podarilo presvedčiť študentov o kvalite vzdelávania na našom ústave. Veľmi si vážime dôveru študentov a aj naďalej sa budeme snažiť zabezpečovať kvalitnú výučbu na všetkých predmetoch.

  FB-status

 • 3.11.2021 Pracovná ponuka

  Garrett Advancing Motion: pracovné ponuky vhodné pre absolventov

  Spoločnosť Garrett Advancing Motion (www.garrettmotion.com) hľadá absolventov v oblasti riadenia pre automobilový priemysel. Primárne sú pracovné miesta vypísané do Prahy, ale keďže spoločnosť aktívne pôsobí vo viacerých krajinách vrátane Slovenska, tak preferované miesto uchádzača bude zvážené v rámci pracovného pohovoru.

 • 20.10.2021 Odborný seminár

  Funkcia centrálnej vzduchotechnickej (HVAC) jednotky pre budovu

  Pozývame Vás na prednášku Ing. M. Benkovského (absolvent AI 2016), ktorá bude zameraná na návrh a implementáciu riadenia HVAC systému budov. Prednáška je v rámci predmetu TAR3 a uskutoční sa online 16.11.2021 o 8:00.

 • 15.10.2021 Podujatie

  Ukáž svoju chémiu

  V stredu 24. novembra 2021 sa na FCHPT STU uskutoční 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" v online formáte. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na konferencii prebehne v aj nesúťažná prehliadka prác študentov doktorandského štúdia. Viac informácií nájdete na stránke ŠVK.

  Ďakujeme za podporu partnerom sekcie "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami": Honeywell, Humusoft, Promotic.

  FB-Udalosť

 • 18.10.2021 Podujatie

  Súťaž s MATLAB ACADEMY

  Študenti majú možnosť zapojiť sa do súťaže so spoločnosťou HUMUSOFT, ktorá venuje vyžrebovaným víťazom zaujímavé propagačné predmety MATLAB. Stačí, aby študenti do konca zimného semestra vložili do komentáru na FB-IAM k statusu o súťaži link na svoj certifikát z MATLAB ACADEMY (alebo obrázok získaného certifikátu). Čím viac certifikátov odošlete, tým máte vyššiu šancu na výhru. Svoje certifikáty si môžete pridať aj do svojho profilu na LinkedIn.

  FB-Status

 • 10.9.2021 Podujatie

  Pokračujeme v rozvoji medzinárodnej vedeckej spolupráce

  V piatok 10.9.2021 sa konal 4. online workshop, ktorý riešil problémy návrhu optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto projekte spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

  FB-Fotka

 • 5.9.2021 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi na novom článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

  Anwesh Reddy Gottu Mukkula – Michal Mateáš – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Robust multi-stage model-based design of optimal experiments for nonlinear estimation

  Tento článok predstavuje novú metódu pre robustný návrh optimálnych experimentov pre nelineárne systémy. Článok vznikol vďaka spolupráci nášho ústavu s Technische Universität Dortmund. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS