• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems
Process Control
FrontSeat
Double Degree
 • 23.4.2019 Novinka

  Separovanie odpadu na IAM

  Od tohto semestra na ÚIAM separujeme odpad. Pozrite si výsledky prieskumu medzi študentami inžinierskeho štúdia na IAM, ktorých sme sa spýtali, či má separovanie odpadu zmysel. Naši študenti v tom majú jasno.

  Výsledky ankety

 • 18.4.2019 Odborný seminár

  Seminár reálnej analýzy

  Na oddelení matematiky dňa 24.4.2019 o 9.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na tému: On Relation between Asymptotic and Abel Densities.

  Referovať bude doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. z Prírodovedeckej fakulty Ostravskej Univerzity.

 • 17.4.2019 Odborný seminár

  Odborný seminár doc. Radoslava Paulena na KU Leuven

  Dňa 15. apríla 2019 viedol doc. Radoslav Paulen na KU Leuven, Belgicko, odborný seminár na tému "Effective recursive parallelotopic bounding for robust output-feedback control". Seminár bol súčasťou návštevy doc. Paulena na pracovisku Applied Mechanics and Energy Conversion Section, Department of Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven. Pôsobí tu aj náš úspešný absolvent doktorandského štúdia na ÚIAM, Ing. Ján Drgoňa, PhD., ktorý sa tu venuje implementácii prediktívneho riadenia na riadenie inteligentných budov.

  FB-Fotka

 • 10.4.2019 Odborný seminár

  Seminár reálnej analýzy

  Na oddelení matematiky dňa 17.4.2019 o 9.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na témy: Separátna spojitosť reálnej funkcie - referuje Doc.RNDr. Vladimír Balaž, CSc,

  Limitovanie ohraničených postupností - referuje PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.

  Referované príspevky budú prezentované na konferencii MITAV 2019 Brno.

 • 8.4.2019 Pracovná ponuka

  Výberové konanie na miesto riaditeľa ÚIAM

  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 9, 812 37 Bratislava v súlade s §77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta riaditeľa ústavu na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky.

 • 4.4.2019 Odborný seminár

  Doktorandka IAM na ShanghaiTech Univeristy v Číne

  V rámci vedeckej spolupráce je naša doktorandka Ing. Petra Artzová na dvojtýždňovom výskumnom pobyte na ShanghaiTech University v Číne. Počas svojho pobytu prezentovala študentom svoj projekt na tému: "Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation".

  FB-Fotka

 • 25.3.2019 Odborný seminár

  Seminár reálnej analýzy


  Na oddelení matematiky dňa 10.4.2019 o 9.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na tému: Equivalent results to Banach´s contraction principle.

  Článok od autorov M. Berzig, C. Rus, M. Rus publikovaný v Ann. Funct. Anal. Vol.8, Number 4 (2017) bude referovať doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD. z FMFI UK Bratislava.

 • 31.3.2019 Podujatie

  IAM na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti

  Vo štvrtok 21.3. navštívil Ing. Richard Valo, PhD. Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti a predstavili žiakom praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov. Žiakom tiež prezentoval možnosti bakalárskeho študijného programu „Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve“, ktorý záujemcom o štúdium ponúka Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

  FB-Fotka

 • 19.3.2019 Podujatie

  Týždeň otvorených laboratórií

  V rámci Týždňa otvorených laboratórií sme na IAM privítali viac ako 100 študentov, ktorí videli praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov - od bezdrôtového riadenia chemického reaktora a rektifikačnej kolóny, cez prinncípy práce výdajného automatu, až po problematiku lokalizácie drona v priestore. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  FB-udalosť     FB-fotka

 • 21.3.2019 Odborný seminár

  Model-Based Feedforward Control of the Laser Metal Deposition Process

  V piatok 29.3.2019 sa uskutočnil odborný seminár, ktorý viedol David Dillkötter z Ruhr University Bochum, Nemecko, na tému "Model-Based Feedforward Control of the Laser Metal Deposition Process".

  FB-udalosť       FB-fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS