• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 13.4.2007 Pracovná ponuka

  Ponuka práce

  V prílohe sa nachádza súbor s ponukou pracovných miest pre študentov resp. absolventov našej špecializácie. Ponúkané miesta sú z firmy Degussa (jeden z najväčších producentov chemikálii a výrobkov chemického a biochemického/biotechnologického priemyslu).
 • 12.4.2007 Pracovná ponuka

  Ponuka odbornej praxe a brigádnickej práce pre študentov

  Firma INTECH CONTROL spol. s.r.o. hľadá študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na vykonávanie nasledovnej práce:

  • vypracovávanie elektrotechnických výkresov a schém v AUTOCADE a v ELCADE,
  • programovanie riadiacich automatov, vizualizácia technologických procesov,
  • iné čiastkové a postupne viac komplexné činnosti súvisiace s projektovaním a realizáciou,

  Podrobnejšie informácie je možné získať na webovej adrese www.intechcontrol.sk

 • 21.3.2007 Novinka

  Absolvent STU a prax

  Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor STU, v spolupráci s Centrom kariérneho poradenstva Vás pozýva na workshop pod názvom Absolvent STU a prax spojený s ponukou pracovných príležitostí a prezentáciou firiem pre študentov univerzity. Workshop sa uskutoční dňa 27. marca 2007 od 9:30 h v aule Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Mýtnej ul. 36.

  Všetky bližšie informácie o podujatí nájdete na priloženom odkaze.

 • 14.3.2007 Pracovná ponuka

  Ponuka práce

  Firma Lang und Peitler Automation s.r.o. v Prahe hľadá spolupracovníkov na pozíciu Špecialista odboru procesná automatizácia, s orientáciou na realizáciu exportných zákaziek.

  Bližšie informácie na sekretariáte ústavu.

 • 2.3.2007 Novinka

  ŠVOČ v Ostrave

  Každoročne sa v Ostrave koná medzinárodná súťaž ŠVOČ. Hľadáme študentov z oddelenia (Socrates, bakalári, ŠVOČ), ktorí by mali záujem prezentovať v Ostrave výsledky svojej odbornej práce.

  Bližšie informácie na priloženom odkaze a u svojho odborného vedúceho.

 • 20.2.2007 Novinka

  Seminár

  Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: Sieťové riadiace systémy, ktorý sa koná dňa 2.3.2007 na URPI FEI STU. Bližšie informácie sú v prílohe.

 • 14.2.2007 Pracovná ponuka

  Ponuka práce

  Firma Invensys chce otvoriť v Bratislave inžinierske pracovisko, European Centre of Excelence (ECE), plánujú zatiaľ asi 50 pracovníkov, najmä na pozície Application Engineer, Lead Engineer. Bližšie informácie u vedúceho oddelenia.

 • 14.2.2007 Odborný seminár
 • 6.2.2008 Odborný seminár
 • 6.2.2008 Odborný seminár
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS