• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems
Process Control
FrontSeat
Double Degree
 • 14.12.2005 Odborný seminár
 • 11.12.2005 Novinka

  Granty v r. 2006

  V r. 2006 máme tieto VEGA granty:

  1. Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov, č. 1/3081/06 (doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar)

  2. Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie, č. 1/1046/04 (prof. Ing. Alojz Mészáros, PhD.)


  V r. 2006 sme spoluriešiteľským pracoviskom KEGA grantu:

  1. Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov, č. 3/3121/05 (doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (FEI STU))

 • 7.12.2005 Odborný seminár
 • 30.11.2005 Odborný seminár
 • 29.11.2005 Novinka

  Gratulujeme k profesúre

  Kolektív pracovníkov katedry blahoželá k udeleniu profesúry v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov Prof. Ing. Alojzovi Mészárosovi, PhD.

 • 16.11.2005 Novinka

  E-learning na KIRP

  Od 24.11.2005 začínajú na katedre prebiehať odborné semináre na tému E-learning. Konajú sa vždy vo štvrtok o 13:00 v miestnosti 641. Úlohou seminárov je pripraviť pracovníkov katedry ako aj iných, ktorí sú srdečne vítaní, na využívanie informačno komunikačných technológií v pedagogike.

  Prvý vystúpi dňa 24.11.2005 renomovaný odborník na Slovensku - doc. Ing. M. Huba, PhD z FEI STU. Anotácia jeho prednášky je na priloženej linke

 • 3.11.2005 Novinka

  Prednášky pre doktorandov z predmetu matematika

  Prednášky pre doktorandov z predmetu matematika pre rok 2005/2006 sa budú konať v piatok o 11:00 v CH-16. Prvá prednáška bude 3.3.2006.

 • 2.11.2005 Novinka

  Výberové konanie na riaditeľa ústavu

  Dekan FCHPT STU vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa novovznikajúceho Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky.

 • 31.10.2005 Novinka

  Ako zaťažujeme web server

  Ak chcete vedieť, ako, kto a kedy prichádza na náš web server, pozrite si štatistiky na priloženej linke.

 • 14.10.2005 Novinka

  Kapustnica automatizérov - ďakujeme

  Dňa 14.10.2005 sa uskutočnil tretí ročník Zimného dňa automatizérov - kapustnice, ktorý organizovali študenti 4. ročníka.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS