• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 16.10.2008 Podujatie

  10. študentská vedecká konferencia

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave usporiada 19. 11. 2008 10. slovenskú ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou.

 • 4.10.2008 Novinka

  Štipendijné pobyty do Nemecka

  V termíne 1.9. - 30.11.2008 je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Universität Koeln a RWTH Aachen, Nemecko financované nadáciou Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov 3. a 4. ročníka univerzitného štúdia do 24 rokov s vynikajúcimi študijnými výsledkami a výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Bližšie informácie na priloženom odkaze.

 • 19.9.2008 Novinka

  Oznam o začiatku zimného semestra

  Z dôvodu slávnostného otvorenia školského roka 2008/2009 je v prvý deň zimného semestra začiatok vyučovacieho procesu na našom ústave v pondelok poobede.  Študentov 4. ročníka  privítame o 15:00 na predmete Vybrané kapitoly z matematiky a študentov 5. ročníka o 15:00 na semestrálnom projekte.

  Aktuálny rozvrh na prvé tri dni sa nachádza v Informáciách pre študentov.

 • 10.9.2008 Pracovná ponuka

  Voľné miesta na Oddelení matematiky

  Oddelenie matematiky Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU má voľné miesta vysokoškolského učiteľa matematiky a vysokoškolského učiteľa informatiky.

 • 2.9.2008 Odborný seminár

  Anizochrónne systémy - analýza a syntéza v okruhu RMS

  V piatok 5.9.2008 o 9h sa na ÚIAM FCHPT STU v Bratislave v m. č. 641 uskutoční odborný seminár na tému Anizochrónne systémy - analýza a syntéza v okruhu RMS. Prednášať bude Ing. Libor Pekař z FAI UTB v Zlíne.

   

 • 25.8.2008 Novinka
 • 25.8.2008 Novinka

  Štátne skúšky bakalárského štúdia

  Štátne skúšky bakalárského štúdia sa uskutočnia na Oddelení riadenia procesov dňa 27. 08. 2008. V prílohe je uvedené poradie a čas jednotlivých študentov. Každý študent je povinný dostaviť sa na skúšky 1 hodinu pred daným termínom a tiež je povinný nahrať si svoju prezentáciu pred skúškami t. j. 25. 08. alebo 26. 08. 2008 po dohode so svojím vedúcim BP.

 • 28.7.2008 Novinka

  Oznam pre poslucháčov 3. ročníka

  Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia OIRP, 2. kolo, sa uskutočnia dňa 27. 08. 2008. Bližšie informácie o čase a poradí oznámim po 08. 08. 2008.

 • 18.7.2008 Novinka

  Blahoželanie prvým bakalárom vo VŠC v Humennom

  Blahoželáme prvým bakalárom z VŠC FCHPT STU v Humennom, ktorí dňa 17. 7. 2008 úspešnou obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou ukončili bakalárske štúdium študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve, a to Bc. Jozefovi Merčákovi, Bc. Róbertovi Uhreckému, Bc. Lucii Bačárovej, Bc. Petrovi Dankovi, Bc. Mariánovi Harajdičovi, Bc. Michalovi Hrindovi, Bc. Jozefovi Krivákovi, Bc. Norbertovi Plančárovi, Bc. Anne Zembovej.

 • 15.7.2008 Novinka

  Blahoželanie novým bakalárom

  Blahoželáme novým bakalárom, ktorí v dňoch 14. a 15. 7. 2008 úspešnou obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou ukončili bakalárske štúdium študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve na Oddelení informatizácie a riadenia procesov FCHTP STU v Bratislave, a to Bc. Veronike Csizmadiovej, Bc. Radke Doležalovej, Bc. Jánovi Dzurovovi, Bc. Tiborovi Kórkovi, Bc. Ladislavovi Miklovitzovi, Bc. Márii Mušákovej, Bc. Jurajovi Oravcovi, Bc. Ivane Rauovej, Bc. Martinovi Struhárovi, Bc. Andree Szabovej, Bc. Erike Szakálovej, Bc. Alexandrovi Szücsovi, Bc. Renáte Švardovej, Bc. Róbertovi Tarabovi, Bc. Eve Turayovej, Bc. Lenke Vlkovej.

  Kolektív OIRP ÚIAM

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS