• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
FrontSeat
Process Control
 • 12.12.2016 Novinka
 • 9.12.2017 Novinka

  Ing. Radoslav Paulen, PhD. ocenený titulom Vedec roka STU

  Ing. Radoslav Paulen, PhD. bol ocenený titulom Vedec roka STU v kategórii mladý vedecký pracovník. Ocenenie si prevzal sa 6.12.2017 od rektora STU v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

  FB-IAM:Fotky

 • 9.12.2017 Podujatie

  Zimná katedrovica automatizérov 2017

  Ďakujeme študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia za perfektne zorganizovanú Zimnú katedrovicu automatizérov!

  FB-udalosť

 • 5.12.2017 Novinka

  Zimná katedrovica automatizérov 2017 - účasť

  V mene organizátorov Zimnej katedrovice automatizérov by sme vás chceli požiadať, aby ste čím skôr potvrdili svoju účasť e-mailom na adrese: xhorvathovam@stuba.sk 

  Vložné je možné uhradiť prevodom na bankový účet, ktorého číslo vám zašlú e-mailom, alebo môžete vložné uhradiť osobne:

  - v stredu 6.12. v čase od 8:00 do 11:30 v miestnosti 641,

  - v stredu 6.12. v čase od 15:00 do 17:30 v miestnosti 638,

  - vo štvrtok 7.12. v čase od 9:00 do 10:30 v miestnosti 665.

  Tešíme sa na vašu účasť.

 • 28.11.2017 Podujatie

  Zimná katedrovica automatizérov 2017

  V mene študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia vás pozývame na tradičnú Zimnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 8.12. 2017.

  FB-IAM-udalosť

 • 22.11.2017 Novinka

  Martin Klaučo získal cenu dekana FCHPT

  Ing. Martin Klaučo, PhD. získal cenu dekana FCHPT, STU v Bratislave za vynikajúce plnenie študijných povinností počas doktorandského štúdia. Srdečne blahoželáme!

  FB-IAM:Foto

 • 15.11.2017 Novinka

  Výsledky 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie - Chémia a technológie pre život

  Výsledky 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie - Chémia a technológie pre život v sekcií "Riadenie procesov". Úplné výsledky 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie - Chémia a technológie pre život nájdete na stránkach ŠVK.

 • 3.10.2017 Podujatie

  19. celoslovenská študentská vedecká konferencia - Chémia a technológie pre život

  Dňa 9. 11. 2017 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave bude konať 19. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou. Viac na stránkach ŠVK.

  Sekcia Riadenie procesov:

  Por.

  Čas

  Prezentujúci

  Názov príspevku

  1

  09:00 – 09:15


  Zuzana Dudáková

  Programovanie NXT robotov pomocou NXC

  2

  09:15 – 09:30

  Petra Artzová

  Identifikácia a riadenie laboratórnej rektifikačnej kolóny

  3

  09:30 – 09:45

  Daniel Boroš

  Riadenie zásobníka kvapaliny pomocou Raspberry Pi

  4

  09:45 – 10:00

  Kristína Fedorová

  Robotická optimalizácia

  5

  10:00 – 10:15

  Matúš Furka

  Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)

  6

  10:15 – 10:30

  Linda Hanulová

  Návrh robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor

  9

  10:45 – 11:00

  Jakub Nosko

  MVC architektúra a PHP framework Laravel

  8

  10:45 – 11:00

  Samuel Hrstka

  Detekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkov

  7

  11:00 – 11:15

  Michaela Horváthová

  Návrh riadenia chemického reaktora pomocou konvexného liftingu • 6.11.2017 Odborný seminár

  Automatizácia v obytných a priemyselných budovách

  Pozývame Vás na prednášku z priemyslu na tému "Automatizácia v obytných a priemyselných budovách", ktorá sa bude konať 16.11.2017 o 10:00 v miestnosti NB 641. Prednášateľom bude náš absolvent Ing. Miroslav Benkovský z firmy Regotrans-Rittmeyer.

 • 7.1.2020 IAM v médiách

  IAM v časopise Quark - Inverzne kyvadlo

  Časopis Quark vo svojom novembrovom čísle prináša v rubrike „Mladí a veda“ zaujímavý článok o inverznom kyvadle, ktoré zostrojil náš šikovný doktorand Ing. Peter Bakaráč. Prajeme vám príjemné čítanie.

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS