• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 8.12.2021 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme autormi nového článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

  Lenka Galčíková - Juraj Oravec: Fixed complexity solution of partial explicit MPC

  Tento článok predstavuje novú metódu pre návrh prediktívneho riadenia pre komplexné systémy. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.

 • 7.12.2021 Podujatie

  Študenti IAM úspešní na ŠVK na VŠCHT Praha

  Vo štvrtok 2.12.2021 sa na VŠCHT Praha konala "Studentská vědecká konference", na ktorej sa zúčastnili aj študenti IAM: Bc. Tímea Mészárosová prezentovala prácu ná tému: "Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilder", Bc. Monika Špaková prezentovala prácu ná tému: "Konštrukcia a programovanie robotických vozidiel so všesmerovými kolesami" a Bc. Patrik Valábek prezentoval prácu ná tému: "Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk".
  Bc. Patrik Valábek sa umiestnil na 1. mieste v sekcií "Aplikovaná informatika a kybernetika I" a získal aj cenu za najlepší prednes.
  Bc. Monika Špaková získala cenu za prínosy jej práce.
  Srdečne blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena ÚIAM FCHPT STU.

  FB-Fotky

 • 7.12.2021 Novinka

  Ceny dekana FCHPT STU

  V piatok 3.12.2021 prebehlo odovzdávanie Cien dekana FCHPT STU. Tento rok toto ocenenie získalo až 7 našich študentov: Bc. Jozef Vargan za mimoriadne plnenie študíjnych povinností, Bc. Rastislav Fáber za mimoriadne plnenie študíjnych povinností, Bc. Marek Wadinger za významné mimoškolské aktivity, Bc. Lucia Mencáková za propagáciu fakulty a prácu v časopise Radikál, Bc. Monika Špaková za významné mimoškolské aktivity, Ing. Lenka Galčíková za významné mimoškolské aktivity a výborné študijne výsledky, Ing. Michaela Horváthová za významné mimoškolské aktivity a výborné študijne výsledky. Všetkým srdečne gratulujeme!

  FB-Fotka

 • 7.12.2021 Novinka
 • 2.12.2021 Podujatie

  Online dizertačné skúšky na ÚIAM

  V piatok 10.12.2021 sa uskutočnia on-line formou dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce.
  Ing. Kristína Fedorová bude od 9:00 obhajovať svoju prácu na tému "Distributed Predictive Control of Microgrids". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..
  Ing. Lenka Galčíková bude od 10:00 obhajovať svoju prácu na tému "Complexity Reduction of Large-Scale Model Predictive Control". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..
  Ing. Roman Kohút bude od 11:00 obhajovať svoju prácu na tému "Forecasting Algorithms for Electricity Consumption and Renewable Production". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..

 • 2.12.2021 Podujatie

  Online obhajoba dizertačnej práce na ÚIAM

  V piatok 3.12.2021 sa online formou uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Bakaráča s názvom "Model Predictive Control for Systems with Fast Dynamics". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 26.11.2021 Podujatie

  Online zasadnutie OIRP

  V piatok 26.11.2021 sa konalo online zasadnutie OIRP. Hoci ešte stále prebieha zimný semester, už teraz sa zodpovedne pripravujeme na letný semester, ktorý bude prebiehať s ohľadom na novú akreditáciu. Našim cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu pedagogiky všetkých predmetov, ktoré zabezpečujeme na ÚIAM.

  FB-Fotka

 • 24.11.2021 Podujatie

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov ŠVK - Chémia a technológie pre život

  Záznam z online Slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej študentskej vedeckej konferencia (ŠVK) s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" je už dostupný v prostredí YouTube: https://youtu.be/o1u4EDlchKw?t=155

 • 11.11.2021 Novinka

  Zabezpečujeme najlepší predmet bakalárskeho štúdia

  Z výsledkov anonymnej fakultnej ankety vyplýva, že absolventi bakalárskeho štúdia vyhodnotili v akademickom roku 2020/2021 ako najlepší predmet "Riadenie procesov", ktorý zabezpečuje náš ústav. Sme hrdí, že aj v neľahkej dobe dištančného vyučovania sa nám podarilo presvedčiť študentov o kvalite vzdelávania na našom ústave. Veľmi si vážime dôveru študentov a aj naďalej sa budeme snažiť zabezpečovať kvalitnú výučbu na všetkých predmetoch.

  FB-status

 • 3.11.2021 Pracovná ponuka

  Garrett Advancing Motion: pracovné ponuky vhodné pre absolventov

  Spoločnosť Garrett Advancing Motion (www.garrettmotion.com) hľadá absolventov v oblasti riadenia pre automobilový priemysel. Primárne sú pracovné miesta vypísané do Prahy, ale keďže spoločnosť aktívne pôsobí vo viacerých krajinách vrátane Slovenska, tak preferované miesto uchádzača bude zvážené v rámci pracovného pohovoru.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS