• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 27.2.2006 Novinka

  Rozvrh oddelenia matematiky pre letný semester, r. 2006

  Priložený súbor vo formáte xls obsahuje celkový rozvrh oddelenia matematiky pre letný semester roku 2006.

 • 23.2.2006 Novinka

  ŠVOČ v Ostrave

  Medzinárodná študentská súťaž v oblasti automatického riadenia, aplikovanej informatiky, merania a diagnostiky, informačných systémov a managementu sa bude konať v Ostrave 27.4.2006.

 • 23.2.2006 Novinka

  ŠVOČ v Ostrave

  Medzinárodná študentská súťaž v oblasti automatického riadenia, aplikovanej informatiky, merania a diagnostiky, informačných systémov a managementu sa bude konať v Ostrave 27.4.2006.

 • 20.2.2006 Novinka

  Ďalší termín skúšky z Dynamiky procesov

  Ďalší termín skúšky z Dynamiky procesov bude po dohode vypísaný aj v priebehu letného semestra.

 • 7.2.2006 Novinka

  Hľadáme kandidátov (aj absolventov) na pozíciu Systémový procesný analytik

  Naším klientom je jedna z najväčších vývojových firiem Embedded softwaru v Európe. Pôsobí v oblasti vývoja Embedded softwaru pre mobilnú komunikáciu, automobilové, zdravotnícke a polovodičové systémy. Poskytuje tiež svojim zákazníkom odborné znalosti v službách ako sú konzultácie, projektovanie.

 • 31.1.2006 Novinka

  Zmena termínu skúšky z Dynamiky procesov

  Termín skúšky z Dynamiky procesov 16.2.2006 bol nahradený termínom 27.1.2006. Ďalšie termíny skúšky sa budú realizovať po vzájomnej dohode.

 • 15.1.2006 Novinka
 • 31.12.2005 Novinka

  Z katedry na oddelenie

  Ako ste si možno všimli v hornej časti našej web stránky, z katedry sa od 1. 1. 2006 stalo oddelenie, ktoré je spolu s oddelením matematiky časťou novovzniknutého Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FChPT STU.

 • 31.12.2005 Novinka

  Z katedry na oddelenie

  Ako ste si možno všimli v hornej časti našej web stránky, z katedry sa od 1. 1. 2006 stalo oddelenie, ktoré je spolu s oddelením informatizácie a riadenia procesov časťou novovzniknutého Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FChPT STU.

 • 20.12.2005 Novinka

  Burza projektov

  Každoročne prvou akciou pre podporu čo najväčšieho zapojenia sa študentov i učiteľov do ŠVOČ je Burza projektov katedier FCHPT. Mali by to byť také projekty, na ktorých budú môcť študenti 2. ročníka začať pracovať od letného semestra a v ktorých by neskôr pokračovali v rámci bakalárskeho projektu. Spomedzi študentov, ktorí sa takto zapoja do ŠVOČ sa bude následne robiť výber členov Klubu Sokrates. Anotácie ponúkaných projektov  budú umiestnené aj na internetovej stránke fakulty v rubrike „Novinky“.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS