• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 1.8.2005 Novinka

  Kontá na rayserveri

  Kontá neaktívnych užívateľov na rayserveri boli zálohované a zrušené. Týka sa to študentov, ktorí mali na KIRP voliteľné predmety ako aj posledných absolventov. Ak má niekto zo študentov záujem, môže prísť s prázdnym CD, na ktoré mu bude jeho konto obnovené.

  Web stránky absolventov boli prenesené na web server, a teda sú stále aktívne.

 • 8.7.2005 Novinka

  Štátna skúška pre ukončenie bakalárskeho štúdia

  Štátna skúška pre ukončenie bakalárskeho štúdia v šk. r. 2004/2005 sa na Katedre informatizácie a riadenia procesov FCHPT STU koná dňa:
  13. 7. 2005 v miestnosti 641
 • 4.7.2005 Novinka

  Stretnutie k bakalárskym štátniciam

  Stretnutie študentov 3. ročníka, ktorí sa zúčastnia bakalárskych štátnych záverečných skúšok, sa uskutoční dňa
  8.7.2005 o 10.00 hod v miestnosti č. 641.
 • 6.6.2005 Novinka

  Noví inžinieri

  Srdečne blahoželáme čerstvým absolventom inžinierskeho štúdia špecializácie Riadenie procesov:
  Ján Baleja, Peter Borkovič, Peter Burian, Michal Čižniar, Marek Gese, Michal Hisira, Ondrej Palacka, Lucia Pastoreková, Tibor Prček, Katarína Rybárová, Radoslav Valo, Jana Závacká.
 • 17.5.2005 Novinka
 • 10.5.2005 Novinka

  Štátne skúšky inžinierskeho štúdia-rozdelenie do dvoch komisií

  ŠZS sa konajú dňa 06. 06. 2005 v miestnosti č. 641 a miestnosť na Katedre menežmentu

 • 3.5.2005 Novinka

  Letná katedrovica

  Srdečne pozývame všetkých na letnú katedrovicu, ktorá sa koná 20.5.2005 na Železnej studienke.
 • 15.4.2005 Novinka

  Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2005/2006

  Predpokladaný termín odbornej časti prijímacích pohovorov je 6.6.05 po štátniciach. Normálne začne prijímacie konanie 7.6.05 o 9:00, v našom doktorandskom programe je posunutá odborná časť pre konferenciu Process Control 2005, ktorú zabezpečuje KIRP.

  Témy pre rok 2005/2006 sa nachádzajú na tejto stránke.

 • 29.3.2005 Pracovná ponuka

  Ponuka práce

  Konzultantská firma hľadá pracovníkov pre SLOVALCO, Žiar nad Hronom.
 • 16.3.2005 Novinka

  Zadania semestrálnych projektov a diplomových prác

  Zadania semestrálnych projektov a diplomových prác v akademickom roku 2004/2005 sú prístupné na tejto adrese.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS