• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
FrontSeat
Process Control
 • 19.12.2017 Novinka

  Springer: Certificate of Excellence in Reviewing

  Pani prodekanka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. získala Certificate of Excellence in Reviewing za rok 2017, ktorý udelil Dr. Subhas K. Sikdar, šéfredaktor časopisu Clean Technologies and Environmental Policy. Tento časopis vychádza v prestížnom vydavateľstve Springer. Srdečne blahoželáme! 

  FB-IAM: Obrázok

 • 12.12.2016 Novinka
 • 9.12.2017 Novinka

  Ing. Radoslav Paulen, PhD. ocenený titulom Vedec roka STU

  Ing. Radoslav Paulen, PhD. bol ocenený titulom Vedec roka STU v kategórii mladý vedecký pracovník. Ocenenie si prevzal sa 6.12.2017 od rektora STU v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

  FB-IAM:Fotky

 • 9.12.2017 Podujatie

  Zimná katedrovica automatizérov 2017

  Ďakujeme študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia za perfektne zorganizovanú Zimnú katedrovicu automatizérov!

  FB-udalosť

 • 5.12.2017 Novinka

  Zimná katedrovica automatizérov 2017 - účasť

  V mene organizátorov Zimnej katedrovice automatizérov by sme vás chceli požiadať, aby ste čím skôr potvrdili svoju účasť e-mailom na adrese: xhorvathovam@stuba.sk 

  Vložné je možné uhradiť prevodom na bankový účet, ktorého číslo vám zašlú e-mailom, alebo môžete vložné uhradiť osobne:

  - v stredu 6.12. v čase od 8:00 do 11:30 v miestnosti 641,

  - v stredu 6.12. v čase od 15:00 do 17:30 v miestnosti 638,

  - vo štvrtok 7.12. v čase od 9:00 do 10:30 v miestnosti 665.

  Tešíme sa na vašu účasť.

 • 28.11.2017 Podujatie

  Zimná katedrovica automatizérov 2017

  V mene študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia vás pozývame na tradičnú Zimnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 8.12. 2017.

  FB-IAM-udalosť

 • 22.11.2017 Novinka

  Martin Klaučo získal cenu dekana FCHPT

  Ing. Martin Klaučo, PhD. získal cenu dekana FCHPT, STU v Bratislave za vynikajúce plnenie študijných povinností počas doktorandského štúdia. Srdečne blahoželáme!

  FB-IAM:Foto

 • 15.11.2017 Novinka

  Výsledky 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie - Chémia a technológie pre život

  Výsledky 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie - Chémia a technológie pre život v sekcií "Riadenie procesov". Úplné výsledky 19. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie - Chémia a technológie pre život nájdete na stránkach ŠVK.

 • 3.10.2017 Podujatie

  19. celoslovenská študentská vedecká konferencia - Chémia a technológie pre život

  Dňa 9. 11. 2017 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave bude konať 19. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou. Viac na stránkach ŠVK.

  Sekcia Riadenie procesov:

  Por.

  Čas

  Prezentujúci

  Názov príspevku

  1

  09:00 – 09:15


  Zuzana Dudáková

  Programovanie NXT robotov pomocou NXC

  2

  09:15 – 09:30

  Petra Artzová

  Identifikácia a riadenie laboratórnej rektifikačnej kolóny

  3

  09:30 – 09:45

  Daniel Boroš

  Riadenie zásobníka kvapaliny pomocou Raspberry Pi

  4

  09:45 – 10:00

  Kristína Fedorová

  Robotická optimalizácia

  5

  10:00 – 10:15

  Matúš Furka

  Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)

  6

  10:15 – 10:30

  Linda Hanulová

  Návrh robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor

  9

  10:45 – 11:00

  Jakub Nosko

  MVC architektúra a PHP framework Laravel

  8

  10:45 – 11:00

  Samuel Hrstka

  Detekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkov

  7

  11:00 – 11:15

  Michaela Horváthová

  Návrh riadenia chemického reaktora pomocou konvexného liftingu • 6.11.2017 Odborný seminár

  Automatizácia v obytných a priemyselných budovách

  Pozývame Vás na prednášku z priemyslu na tému "Automatizácia v obytných a priemyselných budovách", ktorá sa bude konať 16.11.2017 o 10:00 v miestnosti NB 641. Prednášateľom bude náš absolvent Ing. Miroslav Benkovský z firmy Regotrans-Rittmeyer.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS