• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Process Control
 • 31.8.2005 Novinka

  Noví bakalári

  Srdečne blahoželáme čerstvým absolventom bakalárskeho štúdia, ktorí úspešne obhájili semestrálny projekt a zložili štátnu skúšku na Katedre informatizácie a riadenia procesov FCHPT STU v Bratislave:
  14.7.2005

  Martina Bihuňová, Lenka Blahová, Peter Blaňár, Zuzana Borošová, Lenka Čemanová, Peter Dováľ, Margaréta Hladíková, Miroslav Jančík, Eva Juhásová, Tomáš Madzin, Marian Podmajerský, Jolana Vlkanová.

  31.8.2005
  Ildikó Horváthová, Peter Hunčár, Pavol Marcina, Peter Minarovský.
 • 4.8.2005 Novinka
 • 4.8.2005 Novinka
 • 3.8.2005 Novinka

  Pozvánka na odborný seminár na FEI STU

  Važení kolegovia, dovoľujem si Vás, ale aj Vašich partnerov z praxe pozvať na odborný seminár Evolučné výpočty v praxi, ktorý sa bude konať 21.9.2005 na FEI STU v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú uvedene v priloženej prihláške.
  Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a teším sa na stretnutie,
  s pozdravom Doc.Ing.Ivan Sekaj, PhD
  KASR FEI STU Bratislava
 • 1.8.2005 Novinka

  Kontá na rayserveri

  Kontá neaktívnych užívateľov na rayserveri boli zálohované a zrušené. Týka sa to študentov, ktorí mali na KIRP voliteľné predmety ako aj posledných absolventov. Ak má niekto zo študentov záujem, môže prísť s prázdnym CD, na ktoré mu bude jeho konto obnovené.

  Web stránky absolventov boli prenesené na web server, a teda sú stále aktívne.

 • 8.7.2005 Novinka

  Štátna skúška pre ukončenie bakalárskeho štúdia

  Štátna skúška pre ukončenie bakalárskeho štúdia v šk. r. 2004/2005 sa na Katedre informatizácie a riadenia procesov FCHPT STU koná dňa:
  13. 7. 2005 v miestnosti 641
 • 4.7.2005 Novinka

  Stretnutie k bakalárskym štátniciam

  Stretnutie študentov 3. ročníka, ktorí sa zúčastnia bakalárskych štátnych záverečných skúšok, sa uskutoční dňa
  8.7.2005 o 10.00 hod v miestnosti č. 641.
 • 6.6.2005 Novinka

  Noví inžinieri

  Srdečne blahoželáme čerstvým absolventom inžinierskeho štúdia špecializácie Riadenie procesov:
  Ján Baleja, Peter Borkovič, Peter Burian, Michal Čižniar, Marek Gese, Michal Hisira, Ondrej Palacka, Lucia Pastoreková, Tibor Prček, Katarína Rybárová, Radoslav Valo, Jana Závacká.
 • 17.5.2005 Novinka
 • 10.5.2005 Novinka

  Štátne skúšky inžinierskeho štúdia-rozdelenie do dvoch komisií

  ŠZS sa konajú dňa 06. 06. 2005 v miestnosti č. 641 a miestnosť na Katedre menežmentu

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS