• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 12.10.2006 Novinka

  Odborný seminár

  Pozývame všetkých záujemcov dňa 26.10.2006 o 10:00h do miestnosti 641 na OIRP ÚIAM FCHPT na prednášku bývalého doktoranda z ETH Zurich, Ing. Michala Kvasnicu, ktorý je v súčasnosti výskumným pracovníkom na OIRP ÚIAM FCHPT STU v Bratislave. Prednáška bude na tému Explicitná forma prediktívneho riadenia lineárnych a hybridných systémov.

 • 12.10.2006 Novinka

  Zimná katedrovica automatizérov

  Kolektív štvrtákov pozýva na Zimnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční 27.10.2006 na 6. poschodí novej budovy na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky.

  Začne sa 27.10.2006 o 9.00 v telocvični FCHPT, pokračovať sa bude na programom na katedre (cca 11.00) a o 12.00 obed.

  Prosíme priniesť peniaze 200,-Sk/osoba do utorka 24.10.2006.

  Kontakt: Gabriela Beňová, gillbega[at]email.cz

 • 11.10.2006 Novinka

  Odborný seminár

  Pozývame všetkých záujemcov dňa 12.10.2006 o 10:00h do miestnosti 641 na OIRP ÚIAM FCHPT na prednášku Ing. Mareka Dlapu, PhD. z FAI UTB Zlín. Prednáška bude na témy: Diferenciálna migrácia - nový algoritmus pre globálnu optimalizáci a Riadenie modelu lietadla algebraickou mi-syntézou.

 • 22.9.2006 Pracovná ponuka

  Ponuka zamestnania

  Firma Honeywell hľadá pre svoje globálne vývojové centrum v Brne pracovníkov pre vývoj automatizačných a riadiacich technológií. Konkurzy prebehnú 3-4.10. Viac na priloženom odkaze.
 • 21.9.2006 Novinka

  Ďakujeme za darovanie a poukázanie 2% z dane

  V tomto roku nám boli na oddelenie poukázané finančné prostriedky z darov a 2% z dane fyzických a právnických osôb spoločnosťou ESAB Slovakia a pani Eliškou Madžovou. Zo získaných prostriedkov sme modernizovali PC laboratórium, slúžiace všetkým študentom našej fakulty.

  Ďakujeme!

 • 20.9.2006 Novinka

  Výjazdové zasadnutie pracovníkov a doktorandov OIRP ÚIAM

  Výjazdové zasadnutie pracovníkov a doktorandov OIRP ÚIAM sa uskutoční 21. a 22.9.2006 v Harmónii.

 • 20.9.2006 Novinka

  Rozvrh hodín v inžinierskom štúdiu

  Zo študijného oddelenia k nám dnes podvečer dorazila prvá verzia nekompletného rozvrhu, ktorá bude zajtra pripomienkovaná a zrejme viackrát prepracovávaná. Čo sa zatiaľ zdá byť isté, je začiatok pondelkového rozvrhu v 4. ročníku: 8:00, CH15 - prednáška z Riadenia procesov. Piaty ročník je zatiaľ neznámy.

  Sledujte našu stránku, ak sa chcete (podobne ako pedagógovia) dozvedieť viac.

  Zmena 22.9.2006: v rozvrhu sú už položky pre pondelok v 4. a 5. ročníku. Ostatné dni v pondelok.

 • 28.8.2006 Novinka

  Absolventi Bc. štúdia 2006 - 2.termín

  Srdečne blahoželáme novým bakalárom 2006.

 • 23.8.2006 Novinka

  Web stránky na rayserveri boli presunuté

  Webstránky na študentov rayserveri boli nedostupné počas augusta. Kedže problémy vyzerajú byť dlhodobejšieho charakteru, pristúpili sme na ich presun na študentský server kirphome2. Študenti, ktorí na rayserveri konto mali a nemajú na kirphome2, si ho tam potrebujú vytvoriť (pán Harušťák).

 • 28.7.2006 Novinka

  Štátne skúšky bakalárského štúdia - 2. termín

  Bakalárske štátne záverečné skúšky študentov 3. ročníka sa konajú dňa 28. 08. 2006 o 7. 30 h v miestnosti č. 641 (zasadačka) Oddelenia informatizácie a riadenia procesov.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS