• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
FrontSeat
Process Control
 • 5.12.2022 Novinka

  Hosťovská prednáška z priemyslu na IAM - Yokogawa

  V utorok 6.12.2022 sa v rámci predmetov "Teória automatického riadenia" a "Technické prostriedky automatizácie" pre študentov inžinierskeho štúdia v odbore Kybernetika uskutoční hosťovská prednáška z priemyslu.  Prednáška sa bude konať o 8:00 v miestnosti NB A601 a rečníkmi budú Ing. Ladislav Nagy a Ing. Marián Bartal z firmy Yokogawa.

 • 5.12.2022 Novinka

  Ceny dekana FCHPT STU

  V piatok 2.12.2022 prebehlo odovzdávanie Cien dekana FCHPT STU. Tento rok toto ocenenie získalo 6 našich študentov:
  Bc. Matej Ružička za mimoriadne plnenie študijných povinností a reprezentáciu fakulty,
  Bc. Martina Bujdáková za mimoriadne plnenie študijných povinností,
  Bc. Patrik Valábek za mimoriadne plnenie študijných povinností,
  Bc. Samuel Záhorčák za reprezentáciu fakulty,
  Ing. Lenka Galčíková za činnosť v prospech fakulty,
  Ing. Michaela Horváthová za činnosť v prospech fakulty.

  Všetkým srdečne gratulujeme!

  FB-Fotka


 • 1.12.2022 Novinka

  Nový docent na ÚIAM

  V stredu 30.11.2022 bol Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. vymenovaný za docenta v odbore kybernetika. Menovací dekrét si prevzal od pána rektora STU Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Viac sa dočítate na stránkach STU. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 29.11.2022 IAM v médiách

  Žijem vedu naživo

  Dokážeme stroju povedať, aby pracoval bezpečnejšie a výkonnejšie? A čo tak, aby jeho celková činnosť bola udržateľnejšia? Platí to len pre “ťažké” technické odbory alebo vieme tieto vedomosti posunúť i do oblasti napríklad chémie? I takéto otázky sú predmetom výskumu Radoslava Paulena, ktorý nám o tom, aká bola jeho (prevažne zahraničná) cesta k výskumu inšpiráciou povie vo svojej prednáške “Môj zahraničný výskum alebo cesta tam a späť”.

 • 28.11.2022 Novinka

  Termíny skúšok ZS 2022/2023

  Teória automatického riadenia I a III (Ing, 1. a 2. ročník, NB641, skúšajúci: M. Fikar)

  22. 12. 2022, 08:00 
  09. 01. 2023, 08:00 
  12. 01. 2023, 08:00 
  30. 01. 2023, 08:00 
  02. 02. 2023, 08:00 


  Technické prostriedky automatizácie I (Ing, 1. ročník, NB639/NB666, skúšajúci: M. Kalúz)

   - skúška pozostáva z testu v Moodli (2. písomka) v trvaní 1h a následného ústneho preskúšania. Skúšanie prebieha v poradí, v akom sú študenti prihlásení na termín v AIS.

  • 20. 12. 2022, 10:00 - test, od 11:00 - skúška
  • 10. 01. 2023, 08:00 - test, od 09:00 - skúška
  • 17. 01. 2023, 08:00 - test, od 09:00 - skúška
  • 24. 01. 2023, 08:00 - test, od 09:00 - skúška
  • 31. 01. 2023, 08:00 - test, od 09:00 - skúška
 • 24.11.2022 Novinka

  Zimná katedrovica 2022

  Študenti štvrtého ročníka Vás pozývajú na Zimnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 09.12.2022 o 10:00.

 • 24.11.2022 Podujatie

  ŠVK na FCHPT 2022 - Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

  V stredu 23.11.2021 sa konala na našej fakulte Študentská vedecká konferencia a prebehlo rokovanie aj v našej sekcii - Riadenie procesov podporené informačnými technológiami. 

 • 16.11.2022 Podujatie

  Hosťovská prednáška z priemyslu na IAM

  V pondelok 14.11.2022 sa v rámci predmetu "Modelovanie v procesnom priemysle" pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia uskutočnila hosťovská prednáška z priemyslu. Tento predmet študentov vyučuje doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. a hosťovskú prednášku viedli úspešní absolventi FCHPT: Ing. Réka Lőrincz (absolventka CHI) a Ing. Milan Horňák (absolvent IAM) zo spoločnosti Slovnaft, a.s..

  FB-Fotka

 • 11.11.2022 Podujatie

  VESNA upgrade

  V pondelok 7.11.2022 prezentovali študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia pokrok, ktorý dosiahli pri práci na vývoji inteligentného skleníka VESNA. V rámci predmetu Projekt riadenia procesov, študenti okrem iného navrhli a namodelovali vlastný zavlažovací systém, ktorý si následne vytlačia na 3D tlačiarni. Študenti tiež pridávajú viaceré snímače na monitorovanie mikroklímy v skleníku a programujú efektívnejší kód na autonómne riadenie skleníka. Súčasne pracujú aj na zlepšení webového rozhrania pre potreby vzdialeného riadenia skleníka.

  FB-Fotka

 • 11.11.2022 Podujatie

  IAM na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach

  V rámci aktuálneho Týždňa vedy a techniky na Slovensku, sa v utorok 8.11.2022 konal aj úspešný Deň Vedy na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Do bohatého programu podujatia prispel aj Ing. Riachard Valo, PhD. z ÚIAM, ktorý študentom gymnázia predstavil viaceré zaujímavé praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov.

  FB-Fotky

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS