• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 21.11.2023 Podujatie

  ŠVK - Chémia a technológie pre život

  V stredu 22. novembra 2023 sa na FCHPT STU uskutoční jubilejná 25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život". V rámci konferencie prebehne rokovanie aj v sekcií: Riadenie procesov podporené informačnými technológiami. Podrobný program konferencie nájdete na stránke: www.UkazSvojuChemiu.sk

 • 17.11.2023 IAM v médiách

  IAM v portáli Veda na dosah

  Prečítajte si zaujímavý rozhovor s našim kolegom doc. Ing. Martinom Klaučom, PhD. oceneným za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: "Martin Klaučo: Musíme ponúkať riešenia problémov, ktoré prinášajú ďalšie benefity".

 • 14.11.2023 Novinka

  Prednáška z priemyslu

  News

  V pondelok 13. novembra sme mali príležitosť privítať nášho absolventa Ing. Michala Mateáša zo spoločnosti  Schaeffler Slovensko, s.r.o. na hosťovskej prednáške v rámci inžinierskeho predmetu "Modelovanie v procesnom priemysle". 

  Téma prednášky, "Mathematical modelling as a cornerstone in the product development", nám odhalila, akým spôsobom modelovanie prispieva k efektívnemu tepelnému manažmentu pohonnej sústavy elektrických vozidiel. Ing. Mateáš nám poskytol  pohľad na technické výzvy a inovácie, s ktorými sa stretávajú v súčasnom priemysle. Bola to príležitosť, ako sa dozvedieť nielen o teoretických aspektoch modelovania, ale aj o jeho praktických aplikáciách v reálnom priemyselnom prostredí.

  Ďakujeme Ing. Mateášovi za zdieľanie svojich skúseností a poznatkov a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

 • 14.11.2023 IAM v médiách

  Cena za vedu a techniku

  News

  V rámci Týždňa vedy a techniky boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelené Ceny za vedu a techniku za rok 2023. V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov získal toto ocenenie vedúci Oddelenia informatizácie a riadenia procesov, náš kolega doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.

  Gratulujeme a ďakujeme za šírenie dobrého mena nášho ústavu!

 • 14.11.2023 IAM v médiách

  IAM v študentskom časopise Radikál

  V najnovšom čísle študentského časopisu Radikál si môžete prečítať zaujímavý rozhovor s pánom profesorom Miroslavom Fikarom, riaditeľom ÚIAM, na tému: "Študent je náš partner, nie nevoľník".

  FB-obrázok

 • 23.10.2023 Novinka

  FrontSeat Newsletter č.2

  Prihláste sa na odber FrontSeat Newsletter a získate prehľad o všetkých zaujímavých aktivitách v rámci projektu zameraného na zvyšovanie excelentnosti vedeckého výskumu na STU, v spolupráci s univerzitami RUB Bochum v Nemecku a University of Pisa v Taliansku. Druhé číslo je už online, tak si ho nenechajte ujsť a zaregistrujte sa tu.

 • 18.10.2023 IAM v médiách

  IAM na ESET Science Award

  Vo štvrtok 12. októbra sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie laureátov ESET Science Award, ktorých vybrala medzinárodná odborná komisia spomedzi 15-tich finalistov. Jedným z finalistov v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov bol aj náš kolega doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. Prečítajte si reportáž o jeho výskume a pôsobení na našom oddelení a pozrite si krátke video, v ktorom sa vám predstaví: link. Gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena!

 • 14.10.2023 Novinka

  Voľný prístup k novému článku na UIAM

  Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise IEEE Access:

  M. Furka - M. Kalúz - M. Fikar - M. Klaučo: Guidelines for Secure Process Control: Harnessing the Power of Homomorphic Encryption and State Feedback Control

  ktorý je voľne dostupný na webovej adrese: ieeexplore.ieee.org

 • 11.10.2023 Novinka

  Cena rektora STU

  Našej kolegyni Ing. Michaele Horváthovej, PhD. bola udelená Cena rektora STU za vynikajúce študijné výsledky počas doktorandského štúdia. Toto ocenenie získali počas slávnostného odovzdávania, ktoré sa uskutočnilo 4. 10. 2023., traja absolventi doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 9.10.2023 Podujatie

  FrontSeat Scientific Seminar at the University of Pisa

  V rámci vedeckého semináru FrontSeat at University of Pisa budú dve zaujímavé prednášky uznávaných vedcov: Prof. Alberto Bemporad a Dr. Mario Eduardo Villanueva. Seminár sa uskutoční 12. októbra od 10:30 do 12:30 v School of Engineering, Aula Magna Pacinotti a dostupný bude aj v online formáte v prostredí MS Teams.

  MS Teams    FB-Oznam

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS