• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
FrontSeat
Process Control
 • 5.10.2022 Novinka

  Mentoring program pre študentky technického zamerania

  Firma Dell technologies spúšťa druhý ročník unikátneho #STEMAspire mentoring programu pre vysokoškolské študentky so zameraním na vedu, technológie, inžinierstvo či matematiku.

 • 3.10.2022 Podujatie

  IAM na Európskej noci výskumníkov

  Tisíce návštevníkom Európskej noci výskumníkov si mohli vyskúšať praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov v našom stánku IAM. Veľmi nás teší vysoký záujem o náš stánok, v ktorom si návštevníci mohli vyskúšať riadenie inteligentného skleníka VESNA cez tablet pomocou cloudovej technológie. Účastníci sa tiež mohli naučiť základné princípy riadenia ovládaním výšky, v ktorej sa vznáša teleso nadnášané prietokom prúdiaceho vzduchu v zariadení FlexyAir.

  FB-Fotka

 • 3.10.2022 Podujatie

  ÚIAM spoluorganizátorom konferencie Trendy R&D STU II

  Vo štvrtok 30.9.2022 sme na ÚIAM spolu s vedením FCHPT STU organizovali druhé stretnutie mladých vedcov STU. V rámci programu boli diskutované prierezové informácie o spolupráci medzi fakultami a účastníci mali možnosť nahliadnuť do laboratória chemických procesov a mechatronického laboratória na našom ústave, do laboratória environmentálnej analýzy na oddelení environmentálneho inžinierstva a takisto aj do pobočky FABLABu na našej fakulte. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  FB-Fotka

 • 29.9.2022 Novinka

  EURECHA Student Contest Problem 2023

  This Student Contest Problem (SCP) is organized by the European Committee for the Use of Computers in Chemical Engineering Education (EURECHA), with the support of the CAPE Working Party and the Energy section of the European Federation of Chemical Engineering. The contest problem is open to Bachelor/Master/PhD level students. The participants have a few months to prepare and submit solutions to an open problem that involves Energy and Chemical Engineering, while using tools of Computer Aided Chemical Engineering. The deadline for submission is April 15 2023, 23:59 CET. Solutions can be prepared by individuals or by teams.

 • 28.9.2022 IAM v médiách

  IAM na portáli VEDA NA DOSAH

  Praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov, ktoré sme prezentovali minulý týždeň na Vedeckom veľtrhu v našom stánku ÚIAM na FCHPT STU, zaujal aj redaktorov z portálu Veda na dosah, a tak sa v ich najnovšom článku môžete dočítať viac aj o našom stánku IAM.

  Veda na dosah: článok

 • 28.9.2022 Novinka

  Nová spolupráca IAM s priemyselným partnerom

  Tento semester sme nadviazali unikátnu spoluprácu so spoločnosťou Yokogawa, ktorá nášmu oddeleniu zapožičala riadiacu stanicu aj s licencovaným softvérom. Vďaka tomuto zariadeniu budú mať naši študenti možnosť vyskúšať si v rámci predmetu Technické prostriedky automatizácie 2 simulované priemyselné riadenie. Veľmi si vážime iniciatívu na spoluprácu zo strany spoločnosti Yokogawa Slovakia s.r.o., ktorú zastrešil náš absolvent z roku 2002 a v súčasnosti vedúci oddelenia realizácie Yokogawa CZ/SK Ladislav Nagy, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  FB-Fotka

 • 23.9.2022 Podujatie

  IAM na Vedeckom veľtrhu

  Návštevníci Vedeckého veľtrhu si môžu v piatok 23.9.2022 pozrieť aj náš stánok ÚIAM, FCHPT STU, v ktorom si môžu vyskúšať praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov s využitím v chemickom priemysle. V našom stánku sa návštevníci dozvedia viac aj o inteligentnom skleníku VESNA, ktorý vyvíjame v spolupráci s našimi študentami.

  FB-Fotka

 • 22.9.2022 Podujatie

  Veľké čistenie Malého Dunaja

  K riešeniu problémov životného prostredia nepomáhame len vedeckým výskumom, ale aj praktickými skutkami. Sme hrdí, že na environmentálnej dobrovoľníckej aktivite "Veľké čistenie Malého Dunaja" sa v sobotu 10.9.2022 zúčastnili aj Ing. Richard Valo, PhD. a Ing. Juraj Holaza, PhD. z ÚIAM na FCHPT STU. Spoločne s ostatnými dobrovoľníkmi zbavili rieku od akej veľkej hromady odpadkov.

  FB-Fotka

 • 21.9.2022 Podujatie

  IAM na K&I 2022

  Mladí vedeckí pracovníci z IAM v dňoch 11.-14.9.2022 prezentovali výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej vedeckej konferencii "Cybernetics & Informatics" vo Visegráde v Maďarsku. Ing. Martin Klaučo, PhD. bol aj predsedom sekcie s plenárnymi prednáškami.

  FB-Fotka

 • 21.9.2022 Podujatie

  PROCESS CONTROL 2023

  Pozývame Vás na 24. medzinárodnú konferenciu "Process Control", ktorá sa bude konať vo Vysokých Tatrách v dňoch 6.-9.6.2023. Aktuálne informácie nájdete na stránke: https://www.process-control.sk

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS