• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems
Process Control
FrontSeat
Double Degree
 • 22.9.2023 IAM v médiách

  IAM na ESET Science Award

  Náš kolega doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. bol vybraný medzi 15 finalistiek a finalistov ocenenia ESET Science Award 2023 v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické dáta, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, či zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí. Slávnostné vyhlásenie laureátov sa uskutoční 12. októbra o 20.10 a diváci si ho môžu pozrieť v priamom prenose RTVS na Dvojke. Gratulujeme!

  ESET Science Award

 • 11.9.2023 Podujatie

  Výjazdové zasadnutie OIRP

  Tento rok sa výjazdové zasadnutie OIRP konalo 4.-6.9.2023 vo Valticiach, ČR, kde sme spoločne zhodnotili naše doterajšie výsledky vo vede, výskume a v pedagogike. Okrem iných výziev sme sa zaoberali aj možnosťami ďalšieho zvyšovania kvality vzdelávania na IAM v nadchádzajúcom zimnom semestri.

  FB-Fotka

 • 8.9.2023 Podujatie

  Letná univerzita pre stredoškolákov na IAM

  Dňa 6.9.2023 otvorila STU svoje brány 13. ročníku Letnej univerzity pre stredoškolákov. Študenti v rámci prvého dňa na univerzite navštívili aj naše laboratóriá, kde sa dozvedeli zaujímavosti o riadení chemicko-technologických procesov, ale aj o vývoji nášho inteligentného skleníka VESNA.

  FB-Fotky

 • 7.9.2023 Podujatie

  Obhajoby priemyselnej letnej praxe študentov IAM

  Vo štvrtok 7.9.2023 prezentovali študenti IAM dosiahnuté výsledky z letnej praxe v priemysle. Svoje zaujímavé výsledky v oblasti identifikácie, riadenia procesov a informačných technológií prezentovali: Bc. Martin Bíreš, Bc. Richard Fodor, Bc. Lukáš Lukča, Bc. Oliver Mészáros, Bc. Matej Ružička a Bc. Martina Tomaškovičová.

  FB-Fotka

 • 6.9.2023 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

  Martin Mojto - Karol Ľubušký - Miroslav Fikar - Radoslav Paulen: Data-Based Design of Multi-Model Inferential Sensors

  Tento článok prezentuje návrh inferenčných senzorov, ktoré zahŕňajú viacero lineárnych modelov. Aktuálna metodológia je vylepšená tak, aby sa zabezpečilo plynulé prepínanie modelov a pritom sa optimalizuje aj označovanie tréningových údajov. Tento článok vznikol v rámci spolupráce s priemyselným partnerom Slovnaft, a.s. v Bratislave, Slovenská republika. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu článku.

 • 29.8.2023 IAM v médiách

  VESNA v ATP Journal

  Odborný časopis ATP Journal publikoval článok o našom inteligentnom skleníku VESNA a jeho úlohe pri zvyšovaní kvality vzdelávania na ÚIAM. Článok bol publikovaný online, aj v tlačenej verzií.

 • 24.8.2023 Novinka

  Process Control 2023 at IEEE Xplore

  Plné verzie článkov prezentovaných na 24th International Conference on Process Control sú už dostupné na IEEE Xplore.

 • 16.8.2023 Podujatie

  Obhajoby dizertačných prác

  V piatok 18.8.2023 sa na ÚIAM uskutočnili obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore kybernetika, v študijnom programe riadenie procesov na FCHPT STU v Bratislave. Svoje dizertačné práce úspešne obhájili Ing. Michaela Horváthová a Ing. Martin Mojto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj v osobnom živote!

  Ing. Michaela Horváthová, PhD. obhájila svoju dizertačnú prácu na tému "Energy-Efficient Advanced Robust Control Design". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..

  Ing. Martin Mojto, PhD. obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Data-driven Design of Linear Soft Sensors". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD..

  FB-fotka   FB-udalosť

 • 24.7.2023 Podujatie

  DYCOPS 2025 v Bratislave

  S radosťou oznamujeme, že prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. sa úspešne uchádzali o možnosť zorganizovať IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems (DYCOPS) 2025 v Bratislave, Slovensko. Ďalšími kandidátmi boli zástupcovia Španielska (Barcelona) a Južnej Afriky (Stellenbosch).

  FB-obrázok

 • 21.7.2023 Podujatie

  IAM na IFAC World Congress 2023

  V dňoch 9.-14.júla 2023 sa konal 22. svetový kongres International Federation of Automatic Control (IFAC) v Yokohame, Japonsko. Za UIAM sa zúčastnili prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., doc. Ing. Martin Klaučo, PhD., doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., Ing. Peter Bakaráč, PhD., Ing. Tereza Ábelová, Ing. Kristína Fedorová, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Karol Kiš, Ing. Roman Kohút, Ing. Martin Mojto a Ing. Erika Pavlovičová.

  FB-Fotky

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS