• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 15.7.2008 Novinka

  Blahoželanie novým bakalárom

  Blahoželáme novým bakalárom, ktorí v dňoch 14. a 15. 7. 2008 úspešnou obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou ukončili bakalárske štúdium študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve na Oddelení informatizácie a riadenia procesov FCHTP STU v Bratislave, a to Bc. Veronike Csizmadiovej, Bc. Radke Doležalovej, Bc. Jánovi Dzurovovi, Bc. Tiborovi Kórkovi, Bc. Ladislavovi Miklovitzovi, Bc. Márii Mušákovej, Bc. Jurajovi Oravcovi, Bc. Ivane Rauovej, Bc. Martinovi Struhárovi, Bc. Andree Szabovej, Bc. Erike Szakálovej, Bc. Alexandrovi Szücsovi, Bc. Renáte Švardovej, Bc. Róbertovi Tarabovi, Bc. Eve Turayovej, Bc. Lenke Vlkovej.

  Kolektív OIRP ÚIAM

 • 8.7.2008 Pracovná ponuka
 • 8.7.2008 Novinka
 • 8.7.2008 Novinka

  Poradie na bakalárske štátnice

  V prílohe je uvedené poradie študentov na BŠ. Každý študent je povinný dostaviť sa na BŠ  hodinu pred svojím uvedeným časom. V piatok 11. 07. 2008 od 8.00 h si môžu študenti vyskúšať svoje prezentácie.

 • 19.6.2008 Pracovná ponuka

  Aplikačný inžinier pre automatizačné riadiace systémy PLC/DCS

  Personálna agentúra hľadá pozíciu pre klienta, ktorým je je medzinárodná spoločnosť, ktorá má významné postavenie na trhu poskytovania riešení v oblasti automatizácie a riadenia procesov pre rozne odvetvia priemyslu.

 • 10.6.2008 Novinka
 • 24.5.2008 Novinka

  Letná katedrovica - poďakovanie

  Ďakujeme našim štvrtákom za zorganizovanie Letnej katedrovice automatizérov, ktorá sa konala v piatok 23. 5. 2008 na Železnej studničke.
 • 20.5.2008 Novinka

  Pokyny pre odovzdanie DP

  V zmysle príkazu p. rektora musia byť diplomové práce odovzdané do SCHK vo viazanej aj elektronickej forme.

  1. diplomové práce musia byť odovzdané s abecedným zoznamom autorov dipl.prác
  2. diplomové práce musia byť abecedne zoradené
  3. zoznam musí obsahovať dátum obhajoby a špecializáciu (zameranie)

  Zvlášť musia byť dipl. na CD-ROMe (nie vložené do viazanej dipl. práce)

 • 19.5.2008 Novinka

  Termín inžinierskych štátnic

  Štátne záverečné skúšky na OIRP sa uskutočnia dňa 09.06. 2008 o 8:00hod. v miestnosti č. 641. Každý študent je povinný dostaviť sa 1 hod pred svojím termínom ŠZS

 • 15.5.2008 Podujatie

  Letná katedrovica automatizérov

  ... my štvrtáci Vás srdečne pozývame na Letnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa bude konať v piatok 23. 5. 2008 na Železnej studničke.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS