• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 8.7.2008 Pracovná ponuka
 • 8.7.2008 Novinka
 • 8.7.2008 Novinka

  Poradie na bakalárske štátnice

  V prílohe je uvedené poradie študentov na BŠ. Každý študent je povinný dostaviť sa na BŠ  hodinu pred svojím uvedeným časom. V piatok 11. 07. 2008 od 8.00 h si môžu študenti vyskúšať svoje prezentácie.

 • 19.6.2008 Pracovná ponuka

  Aplikačný inžinier pre automatizačné riadiace systémy PLC/DCS

  Personálna agentúra hľadá pozíciu pre klienta, ktorým je je medzinárodná spoločnosť, ktorá má významné postavenie na trhu poskytovania riešení v oblasti automatizácie a riadenia procesov pre rozne odvetvia priemyslu.

 • 10.6.2008 Novinka
 • 24.5.2008 Novinka

  Letná katedrovica - poďakovanie

  Ďakujeme našim štvrtákom za zorganizovanie Letnej katedrovice automatizérov, ktorá sa konala v piatok 23. 5. 2008 na Železnej studničke.
 • 20.5.2008 Novinka

  Pokyny pre odovzdanie DP

  V zmysle príkazu p. rektora musia byť diplomové práce odovzdané do SCHK vo viazanej aj elektronickej forme.

  1. diplomové práce musia byť odovzdané s abecedným zoznamom autorov dipl.prác
  2. diplomové práce musia byť abecedne zoradené
  3. zoznam musí obsahovať dátum obhajoby a špecializáciu (zameranie)

  Zvlášť musia byť dipl. na CD-ROMe (nie vložené do viazanej dipl. práce)

 • 19.5.2008 Novinka

  Termín inžinierskych štátnic

  Štátne záverečné skúšky na OIRP sa uskutočnia dňa 09.06. 2008 o 8:00hod. v miestnosti č. 641. Každý študent je povinný dostaviť sa 1 hod pred svojím termínom ŠZS

 • 15.5.2008 Podujatie

  Letná katedrovica automatizérov

  ... my štvrtáci Vás srdečne pozývame na Letnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa bude konať v piatok 23. 5. 2008 na Železnej studničke.
 • 29.4.2008 Novinka

  Úspech na STOČ v Zlíne

  Dňa 24.4.2008 sa v Zlíne (Fakulta Aplikované Informatiky, UTB), uskutočnil 13. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl.

  Náš ustav reprezentovala študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia AIM Katarína Náglová (školiteľ Ing. Tomáš Hirmajer, PhD). Súťažila s príspevkom: Riešenie problému obchodného cestujúceho metódou simulovaného žíhania. V sekcii Informačné systémy a manažment obsadila 3.miesto. Plný text súťažnej práce je dostupný v našom informačnom systéme publikácií.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS