• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 18.5.2022 Novinka

  Štátna skúška bakalárskeho štúdia LS2021/2022

  Bakalárske štátnice v odbore riadenie procesov budú prebiehať nasledovne:
  Dátum konania: 21.06.2022
  Miestnosť: NB641
  Hodina začiatku: 9:00
 • 18.5.2022 Novinka

  Štátna skúška inžinierskeho štúdia LS2021/2022

  Inžinierske štátnice v odbore automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve budú prebiehať v dvoch komisiách nasledovne:
  Dátum konania pre obe komisie:  30.05.2022
  Miestnosti NB601, NB641.
  Hodina začiatku: 9:00
 • 17.5.2022 Novinka

  Nový článok IAM

  Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise IEEE Transactions on Control Systems Technology:

  Chaitanya Jugade - Deepak Ingole - Dayaram N. Sonawane - Michal Kvasnica - John Gustafson: A Memory Efficient FPGA Implementation of Offset-Free Explicit Model Predictive Controller

  Tento článok sa zaoberá problematikou redukcie pamäťových nárokov explicitných prediktívnych regulátorov pre potreby implementácie na programovateľných logických obvodoch (FPGA).

 • 2.5.2022 Odborný seminár

  Seminár Embedded Optimal Control

  Dňa 23.5.2022 sa v miestnosti A601 uskutoční odborný seminár v spolupráci s RU Bochum v rámci projektu Embedded Optimal Control podporeného nadáciou Alexandra von Humboldt.  Účasť na seminári je otvorená pre každého.

 • 15.5.2022 Novinka

  Zelená pre Twinning projekt FrontSeat

  STU bude koordinátorom v projekte "Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel" (FrontSeat), ktorý bol podporený v rámci programu Horizon Europe, akcie Twinning. Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. spojil sily s ostatnými ústavmi v oblasti Kybernetiky na STU, podal projekt a uspel v náročnej medzinárodnej konkurencii.

  Viac informácií na odkaze.

 • 14.5.2022 Podujatie

  Deň otvorených dverí Inžinierskeho centra Siemens Mobility

  V utorok 17.05.2022 sa uskutoční virtuálny Deň otvorených dverí Inžinierskeho centra Siemens Mobility, kde študentom, ako aj širokej verejnosti, dovolíme nahliadnuť za naše brány a predstavíme niekoľko našich oblastí pôsobenia či projektov. Podujatie bude prebiehať prostredníctvom MS Teams v dvoch časových úsekoch: 9:00 - 10:00 a 15:00 - 16:00. MS Teams: https://bit.ly/37k3IRK

 • 12.5.2022 Pracovná ponuka

  Slovnaft: GROWWW - Program pre absolventov

  Growww je talentový program určený pre čerstvé absolventky a absolventov magisterského lebo inžinierskeho štúdia, ktorí sa majú záujem stať súčasťou jednej z najmodernejších spoločností z oblasti rafinérsko-petrochemickej výroby v strednej a východnej Európe. U nás si môžeš budovať kariéru v rôznych oblastiach a spolu s nami formovať udržateľnú budúcnosť. Viac informácií nájdete na stránke: slovnaft.sk

 • 10.5.2022 Pracovná ponuka

  PLC programátor

  Spoločnosť Repar s.r.o so sídlom v Bratislave hľadá pracovníka pre PLC programovanie v oblastiach HVAC systémov, ČOV a iných v procesnom riadení. Ponuka je vhodná aj pre absolventov. Bližšie informácie poskytne M. Fikar.

 • 4.5.2022 Podujatie

  Technical Computing Camp 2022

  Spoločnosť HUMUSOFT organizuje 9. ročník letného stretnutia priaznivcov technických výpočtov a počítačových simulácii - Technical Computing Camp. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na stránke: www.humusoft.cz/event/technical-camp-2022

 • 29.4.2022 Novinka

  Čo hovoria absolventi IAM #33

  V našom najnovšom blogu sa dočítate, čo hovorí náš absolvent Michal, ktorý úspešne absolvoval inžiniersky študijný program "Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve" v roku 2021. Porozprával nám aj o tom, kde teraz pracuje a čomu sa v práci venuje.

  Optiblog

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS