• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 3.11.2020 Podujatie

  Konferenčný systém PC'21 je už otvorený

  Konferenčný systém 23. medzinárodnej konferencie Process Control je už otvorený na zasielanie vašich príspevkov. Termín na zasielanie príspevkov je do 15.12.2020.

  2nd Call4Papers

 • 2.11.2020 Novinka

  Bojovníčka s pandémiou

  Niektorým z nás sa nepáči, ako aktuálne opatrenia obmedzujú náš každodenný život. Sú však medzi nami aj takí, ktorí prevzali na seba zodpovednosť, dobrovoľne sa vystavili zvýšenému riziku a aktívne pomáhajú tým, ktorí to práve potrebujú. Sme hrdí na to, že medzi týmito šľachetnými ľuďmi je aj naša študentka Miška.
  Miška je študentkou inžinierskeho študijného programu "Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve" na FCHPT STU v Bratislave. Popri dištančnom štúdiu sa vo svojom voľnom čase venuje dobrovoľníctvu - testuje ľudí na koronavírus. Celý rozhovor s Miškou si môžete prečítať v našom Optiblogu.

  FB-Status

 • 29.10.2020 Podujatie

  Študentka IAM na súťaži "Železný hasič Žarnovica 2020"

  Študentka IAM Bc. Lucia Míková sa 12.7.2020. zúčastnila súťaže "Železný hasič Žarnovica 2020". V náročnej celoslovenskej konkurencii sa jej podarilo získať krásne 5. miesto. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 29.10.2020 Podujatie

  Plenárna prednáška doc. Ing Michala Kvasnicu, PhD.

  V dňoch 27.-29.10.2020 sa koná 21st International Carpathian Control Conference (ICCC) v hybridnom formáte. Na tejto medzinárodnej vedeckej konferencii mal doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. plenárnu prednášku na tému: "Low-Complexity Model Predictive Control of Systems with a Fast Dynamics".

  FB-status

 • 27.10.2020 Podujatie

  Online študentská vedecká konferencia na FCHPT STU

  Nezmeškajte príležitosť zaregistrovať sa na online ŠVK 2020 do sekcie "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami". Termín registrácie je do nedele 1.11.2020.
  Online ŠVK je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na online ŠVK prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov doktorandského vysokoškolského štúdia.

  Stránka ŠVK

 • 22.10.2020 Novinka

  Petícia za zotrvanie Miroslava Fikara vo funkcii rektora STU

  Obraciame sa na Vás s výzvou na neodsúhlasenie návrhu na odvolanie Prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. z funkcie rektora STU zaradeného na rokovanie AS STU dňa 26.10. 2020. Myslíme si, že na odvolanie neexistujú žiadne vážne dôvody a že situáciu je potrebné riešiť spoločnou komunikáciou, ku ktorej zároveň obe strany (rektora STU a AS STU) týmto vyzývame.

  Petícia

 • 14.10.2020 Novinka

  Zabezpečujeme najlepší predmet 3. ročníka bakalárskeho štúdia

  Z výsledkov anonymnej študentskej ankety vyplýva, že najlepší predmet 3. ročníka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020 bol predmet "Riadenie procesov", ktorý zabezpečuje náš ústav.
  Sme hrdí, že sa nám podarilo presvedčiť študentov o kvalite vzdelávania na našom ústave aj napriek komplikovanej situácií a prechode na dištančnú formu výučby.
  Veľmi si vážime dôveru študentov a aj naďalej sa budeme snažiť zabezpečovať kvalitnú výučbu na všetkých predmetoch.

  FB-status

 • 30.9.2020 Novinka

  Sme spoluautormi publikácie v prestížnom časopise

  Náš úspešný absolvent Ing. Ján Drgoňa, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí v Pacific Northwest National Laboratory, Washington, USA, je vedúcim autorom publikácie v prestížnom časopise "Annual Reviews in Control". Z ÚIAM na tejto publikácii spolupracoval doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.

  Ján Drgoňa, Javier Arroyo, Iago Cupeiro Figueroa, David Blum, Krzysztof Arendt, Donghun Kim, Enric Perarnau Ollé, Juraj Oravec, Michael Wetter, Draguna L. Vrabie, Lieve Helsen: All you need to know about model predictive control for buildings. Annual Reviews in Control, 2020.

  FB-status

 • 23.9.2020 Podujatie

  Súťaž s MATLAB-ACADEMY

  Znovu spúšťame súťaž o propagačné predmety MATLAB. Pošlite nám do konca zimného semestra váš certifikát z ľubovoľného online kurzu MATLAB-ACADEMY do komentára k príspevku na FB-IAM a zo všetkých súťažiacich vyžrebujeme víťaza predmetov s logom MATLAB, ktoré nám poskytne spoločnosť HUMUSOFT.

  FB-status

 • 21.9.2020 Novinka

  IAM získalo ceny "Mladý vedecký pracovník STU" a "Excelentný tvorivý tím STU"

  V pondelok 21.9.2020 boli v rámci online slávnostného otvorenia akademického roka udelené aj ceny rektora STU za rok 2019.
  Doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. získal cenu "Mladý vedecký pracovník STU".
  Vedecký team pod vedením pána doc. Ing. Michala Kvasnicu, PhD. získal cenu "Excelentný tvorivý tím STU".
  Srdečne blahoželáme!

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS