• darkblurbg
    Uchádzači o bakalárske štúdium
    pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

    AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
  • 10.9.2021 Podujatie

    Pokračujeme v rozvoji medzinárodnej vedeckej spolupráce

    V piatok 10.9.2021 sa konal 4. online workshop, ktorý riešil problémy návrhu optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto projekte spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

    FB-Fotka

  • 5.9.2021 Novinka

    Voľný prístup k novému článku IAM

    Sme spoluautormi na novom článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

    Anwesh Reddy Gottu Mukkula – Michal Mateáš – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Robust multi-stage model-based design of optimal experiments for nonlinear estimation

    Tento článok predstavuje novú metódu pre robustný návrh optimálnych experimentov pre nelineárne systémy. Článok vznikol vďaka spolupráci nášho ústavu s Technische Universität Dortmund. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.

  • 30.8.2021 Podujatie

    IAM na SSUPP 2021

    V dňoch 26.-27.8.2021 sa na FCHPT STU konal 35. ročník Seminára pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov. V rámci semináru mal doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. z ÚIAM prednášku k príspevku:

    Juraj Oravec – Anna Vasičkaninová – Monika Bakošová:
    Prínos automatizácie pre bezpečnosť výroby a využitia vodíka a iných alternatívnych zdrojov energie v doprave

    Exkurzie v laboratóriách ÚIAM zabezpečili Ing. Richard Valo, PhD., Ing. Peter Bakaráč a Ing. Matúš Furka.

    FB-Fotka

  • 26.8.2021 Podujatie

    Letná katedrovica automatizérov

    Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia na IAM Vás pozývajú na Letnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 17.9.2021 o 10:00 tradične na Železnej studienke (Drieňovská lúka). Budeme radi, ak sa s nami prídete zabaviť a naladíme sa tak na úspešný štart nového semestra. Všetky aktuálne informácie budú zverejnené aj na FB-udalosti.

  • 2.8.2021 Podujatie

    Študent IAM na workshope BiBiDAP

    Doktorand z IAM Ing. Martin Mojto sa 29.07.2021 zúčastnil workshopu Big & BioData Analysis and Processing (BiBiDAP). Tento workshop bol zameraný na analýzu a spracovanie dát s využitím rôznych matematických a štatistických metód. Martin Mojto prezentoval tému návrhu inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel založený na dátach.

    Foto

  • 28.7.2021 Pracovná ponuka

    Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

    Si nadšenec robotizácie, automatizácie, umelej inteligencie, machine learningu? Rád by si sa stal súčasťou nášho advisory tímu v Mazars zameraného na digitálne technológie, ktorý poskytuje svoje služby klientom po celej Európe? Buď náš nový Mazarián a spoznaj tím skvelých kolegov a našu neformálnu kultúru. Implementuj riešenia na podporu automatizácie práce u klientov pomocou tzv. RPA nástrojov („Robotic Process Automation“), vytváraj a optimalizuj RPA automatizačné skripty a testuj, vytváraj knižnice opätovne použiteľných automatizačných skriptov, spolupracuj s kolegami tvoriacimi analytické vstupy. My Ti ponúkneme možnosť rozvoja v digitálnych technológiách, ktoré sú aktuálnym trendom na trhu.

  • 22.7.2021 Novinka

    Náš nový článok v prestížnom časopise (dočasne otvorený prístup)

    Sme autormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering. Vydavateľstvo Elsevier umožňuje 50-dňový voľný prístup k novým publikáciám v rámci podpory šírenia vedeckých výsledkov. Náš článok sumarizuje metódy na spracovanie dát a návrh inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel. Tieto metódy sú aplikované na dve priemyselné prípadové štúdie. Článok bol vytvorený v spolupráci s naším priemyselným partnerom Slovnaft, a.s.


    Martin Mojto – Karol Ľubušký – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry

  • 16.7.2021 Podujatie

    Letná škola chemikov na IAM

    Sme radi, že sme mohli na FCHPT STU privítať talentovaných študentov, ktorí sa zapojili do Letnej školy chemikov 2021. V rámci Letnej školy chemikov navštívili študenti aj ÚIAM, kde sa interaktívnou formou dozvedeli viac o automatizácií a riadení procesov nielen v chemickom a potravinárskom priemysle.

    FB-Fotky

  • 14.7.2021 Pracovná ponuka

    Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

    Spoločnosť Heineken Slovensko ponúka zaujímavý Management Trainee program vhodný pre absolventov automatizácie: zaujímaš sa o digitalizáciu v rámci výrobných procesov a pivovarníctvo ti je blízke? Chceš sa po škole stať súčasťou našej Heineken rodiny, jednotky na slovenskom trhu s pivom? Potom je náš Management Trainee program pre pivovar v Hurbanove určený práve pre Teba!

  • 14.7.2021 Pracovná ponuka

    Zaujímavá pracovná ponuka pre absolventov automatizácie

    Spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. by rada doplnila tím o kolegu/kolegyňu, ktorého/ktorej náplň práce bude zameraná na návrh riadiacich akčných členov, meracích zariadení, spoluúčasť a koordinácia pri projekcii riadiacich systémov na úrovni PLC a SCADA, hardvér ako aj softvér. Súčasťou práce je/bude nielen projekcia, ale aj realizácia navrhnutých systémov ako aj zodpovednosť za ich prvotné spustenie a servis.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS