• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems
Process Control
FrontSeat
Double Degree
 • 8.7.2024 Novinka

  Bakalárske promócie 2024

  Vo štvrtok 4. júla 2024 sa konali slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia na FCHPT STU.

  Z absolventov bakalárskeho štúdia na IAM sa na promóciách zúčastnili: Bc. Michaela Belušková, Bc. Ivana Dukayová, Bc. Jakub Gaborčík a Bc. Marek Horecký.

  Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 1.7.2024 Podujatie

  UIAM na Chemickom jarmoku – CHEMSHOW 2024

  V stredu 26. 6. 2024 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) konal Chemický jarmok – CHEMSHOW 2024. 

  Stredoškoláci mali možnosť dozvedieť sa o využití umelej inteligencie na predchádzanie priemyselných katastrof na prednáške doc. Ing. Martina Klauča, PhD.

  V našom stánku si mohli návštevníci vyskúšať riadenie v praxi a taktiež študenti absolvovali aj prehliadku našich laboratórií, kde vzbudil veľký záujem inteligentný skleník VESNA a laboratórium priemyselnej automatizácie.

  FB - Fotka

 • 25.6.2024 Podujatie

  IAM na seminári Digitalizácia v chemickom a farmaceutickom priemysle

  V utorok 25.6.2024 sa zástupcovia z ÚIAM FCHPT STU v Bratislave zúčastnili semináru na tému "Digitalizácia v chemickom a farmaceutickom priemysle". Toto podujatie organizoval Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, ako jeden zo zakladajúcich členov Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI). Na podujatí so svojimi prezentáciami vystúpili aj kolegovia z ÚIAM:
  Ing. Rastislav Fáber: Odhaľovanie priemyselných informácii skrytých v dátach,
  doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.: Pokročilé riadenie procesov priemyselných závodov založené na optimalizácii,
  Ing. Peter Bakaráč, PhD: Integrovanie IoT do priemyselného prostredia: Potenciál, aplikácie a využitie mäkkých senzorov.

  FB-Fotka

 • 24.6.2024 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme autormi nového článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Journal of Process Control:

  Lenka Galčíková - Juraj Oravec: Self-tunable approximated explicit MPC: Heat exchanger implementation and analysis

  Článok skúma možnosti efektívneho nastavenia kritérií riadenia pri autonómnom ladení regulátora pre energeticky náročné procesy.

 • 21.6.2024 Podujatie

  Dizertačné skúšky na ÚIAM

  V piatok 21.6.2024 sa uskutočnili dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  Ing. Patrik Valábek obhajoval svoju prácu na tému "Machine Learning-Enabled Identification and Control of Chemical and Energy-Intensive Processes". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Martin Klaučo, PhD..
  Ing. Jozef Vargan obhajoval svoju prácu na tému "Data Based Proces Control". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc..

  FB-Fotka

 • 18.6.2024 Podujatie

  Obhajoby bakalárskych prác na IAM

  V utorok 18.6.2024 sa konali obhajoby bakalárskych prác na ÚIAM. Svoje bakalárske práce úspešne obhájili: Bc. Michaela Belušková, Bc. Ivana Dukayová, Bc. Jakub Gaborčík, Bc. Marek Horecký, Bc. Patrik Neštrák a Bc. Teodor Noga. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  FB-Fotka

 • 14.6.2024 Novinka

  Promócie absolventov IAM 2024

  V piatok 14. júna 2024 sa konali slávnostné promócie absolventov štúdia na FCHPT STU. Z absolventov inžinierskeho štúdia na IAM sa na promóciách zúčastnili: Ing. Martin Bíreš, Ing. Richard Fodor, Ing. Lukáš Lukča, Ing. Vanesa Madleňáková (prospela s vyznamenaním - Cena dekana FCHPT), Ing. Olivér Mészáros, Ing. Matej Ružička (prospel s vyznamenaním - Cena dekana FCHPT) a Ing. Martina Tomaškovičová. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v pracovnom aj v osobnom živote!

  FB-Fotka

 • 13.6.2024 Podujatie

  Ceny za najlepšie diplomové práce

  Vo štvrtok 13.6.2024 sa na FCHPT STU v Bratislave odovzdávali ceny za najlepšie diplomové práce. Medzi ocenenými výnimočnými prácami sú aj diplomové práce absolventov IAM: Ing. Richard Fodor, Ing. Lukáš Lukča, Ing. Vanesa Madleňáková, Ing. Olivér Mészáros, Ing. Matej Ružička a Ing. Martina Tomaškovičová. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  FB-Fotky

 • 11.6.2024 Novinka

  Bakalárske štátne skúšky LS23/24

  Bakalárske štátne skúšky LS23/24 sa budú konať 18.06.2024 o 09:00 v miestnosti NB 601.

 • 11.6.2024 Novinka

  IAM na EPFL

  V dňoch 11.-15. marca navštívila naša kolegyňa Ing. Kristína Fedorová Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Lausanne (EPFL), Švajčiarsko. V rámci jej návštevy pokračovala v spoločnom výskume s Dr. Yuningom Jiangom a doc. Colinom Jonesom a prednášala členom Laboratória automatického riadenia na tému "Real-time Parallelizable MPC using Spatio-temporal Splitting".

  FB-Fotky

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS