• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 23.3.2023 Podujatie

  Prednáška Radoslava Paulena na University of Pisa

  V stredu, 22.3.2023 predniesol Radoslav Paulen, docent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa prednášku na tému "Optimal Control of Batch Membrane Processes". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

  FB-Fotky

 • 21.3.2023 Podujatie

  Prednáška Rastislava Fábera na University of Pisa

  V pondelok, 20.3.2023 predniesol Rastislav Fáber, študent doktorandského štúdia na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa prednášku na tému "Machine Learning-Based Classification of Industrial Datasets". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

  FB-Fotky

 • 9.3.2023 Podujatie

  FrontSeat: Infodeň k Horizon Europe pre zamestnancov STU

  V rámci prebiehajúceho projektu FrontSeat v schéme Twinning organizuje pre zamestnancov STU informačné aktivity, a to v dňoch 15. a 16.3.2023 za účelom zvýšenia účasti STU v programe Horizon Europe. 15.3.2023 v dopoludňajších hodinách prebehnú prednášky národných kontaktných bodov k pracovným programom Widening, MSCA, ERC, Klaster 4 a Klaster 5. Po seminári budú kontaktné body k dispozícii na individuálne konzultácie. Následne na to nadviažu poobedné workshopy organizované University of Pisa k samotnej tvorbe projektovej žiadosti a jej častiam, prechod Funding & Tenders portálom a proces hodnotenia žiadostí. 16.3.2023 prebehnú doobeda 2 praktické workshopy, na ktorých uchádzači dostanú k dispozícii projektovú žiadosť Horizon Europe a ich úlohou bude ohodnotiť túto žiadosť ako hodnotiteľ. Pre účasť na podujatí je nutné vyplniť registračný formulár.

 • 6.3.2023 Podujatie

  FrontSeat: Academia Meets Industry

  V priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU bol v utorok 28. februára prvý seminár "Academia Meets Industry" zameraný na zvýšenie excelentnosti STU v rámci spolupráce s priemyselnými partnermi. Podujatie bolo súčasťou projektu FrontSeat. Viac sa dočítate na stránke STU alebo v blogu.

  FB-Fotka

 • 24.2.2023 Podujatie

  Dizertačné skúšky na ÚIAM

  V piatok 24.2.2023 sa uskutočnili dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  Ing. Tereza Ábelová obhajovala svoju prácu na tému "Predictive Control of the Multipurpose Battery Energy Storage in the Microgrids". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD..
  Ing. Diana Dzurková obhajovala svoju prácu na tému "Secure and Privacy-Preserving Process Control Based on Homomorphic Encryption". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a konzultantom je Ing. Martin Kalúz, PhD..

  FB-Fotka

 • 21.2.2023 Podujatie

  FrontSeat: Consortium Meeting

  V piatok 17.2.2023 sme v rámci projektu FrontSeat organizovali podujatie Consortium Meeting. Toto podujatie sa konalo v online formáte a zúčastnili sa ho zástupcovia z STU, RUB Bochum v Nemecku a University of Pisa v Taliansku. Súčasťou tohto podujatia bol aj online vedecký seminár v rámci “Research Seminar on Smart Cybernetics“, na ktorom sa zúčastnili aj mnohí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci.

  FrontSeat-blog

 • 13.2.2023 Podujatie

  Výjazdové zasadnutie ÚIAM

  Po dvojročnej prestávke sa výjazdové zasadnutie ÚIAM konalo opäť v prezenčnom formáte, a to 9.-10.2.2023 na zámku v Smoleniciach. Na zasadnutí sme zhodnotili naše doterajšie výsledky vo vedeckom výskume, vo výskumných spoluprácach, v pedagogike a ďalšie. Diskutovali sme aj o možnostiach ďalšieho zlepšenia kvality vzdelávania v nadchádzajúcom letnom semesteri.

  FB-Fotka

 • 13.2.2023 Podujatie

  FrontSeat: Virtual Scientific Session

  V piatok 17.2.2023 sa v rámci podujatia Plenary Meeting of the Project FrontSeat uskutočnila aj Virtual Scientific Session, v rámci ktorej boli organizované dve vedecké prednášky:
  - 13:30 - Sebastian Leonow (Ruhr Universität Bochum): "Collaborative control under strict security requirements on lean embedded hardware",
  - 14:30 - Riccardo Bacci di Capaci, Marco Vaccari (Università di Pisa): "Acid Gas Treatment in Waste-to-energy Plants: a case study of system identification and advanced control".

  FB-post

 • 7.2.2023 Odborný seminár

  Soft Sensors: Applications and Rumination

  V rámci vedeckých seminárov "Research Seminars on Smart Cybernetics" projektu FrontSeat financovaného Európskou úniou si v stredu 8.2.2023 vypočujeme prednášku na tému "Soft Sensors: Applications and Rumination". Prednášku bude viesť Prof. Yuri Shardt, ktorý pôsobí ako profesor na oddelení automatizácie, Technical University of Ilmenau, Nemecko.

  FB-udalosť

 • 7.2.2023 Podujatie

  Marco Rossi (MathWorks): Výučba a výskum v prostredí MATLAB a Simulink

  Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár k systému MATLAB a Simulink, ktorý sme pripravili v spolupráci s Vašou univerzitou a spoločnosťou MathWorks. Počas seminára sa dozviete ako systém MATLAB a Simulink môžete využiť vo výučbe a výskume. Seminárom Vás bude sprevádzať Marco Rossi, ktorý sa v spoločnosti MathWorks stará o úspech zákazníkov z akademického prostredia. Seminár sa koná v pondelok 20.02.2023 od 15:00 – 17:00 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, Miestnosť: BC300. Seminár sa koná v anglickom jazyku. Viac informácií nájdete na stránke: http://humusoft.sk/foltin/roadshow23

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS