• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 13.1.2023 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  Vo štvrtok 12.1.2023 sa na IAM konali obhajoby semestrálnych projektov študentov inžinierskeho štúdia. Svoje zaujímavé práce pred dvoma komisiami prezentovali: Bc. Martina Bujdáková, Bc. Petronela Belková, Bc. Martin Bognár, Bc. Michal Holub, Bc. Zuzana Mošková, Bc. Tímea Mészárosová, Bc. Filip Okša, Bc. Monika Špaková, Bc. Patrik Valábek a Bc. Jozef Vargan.

  FB-Fotky

 • 12.1.2023 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  Vo štvrtok 12.1.2023 sa na IAM konali obhajoby semestrálnych projektov študentov bakalárskeho štúdia. Svoje práce prezentovali: Branislav Daráš, Viktória Koncserová, Matúš Krivošík a Teodor Noga. Študenti prezentovali zaujímavé práce zamerané na efektívne riadenie teploty v inteligentnom skleníku, na vývoj modelu produkcie solárnej energie na základe predpovede počasia, na analýzu neštandardných situácií pri odbere elektrickej energie a na vývoj autonómneho kamerového systému na sledovania pohybu osôb.

  FB-Fotka

 • 9.1.2023 IAM v médiách

  IAM v podcaste

  Pozrite si aktuálny podcast ZMYSEL PRE PRIEMYSEL na tému: "Vzdelávanie a trh práce". Tento podcast realizuje ATP Journal. Hosťom podcastu bol aj prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD., riaditeľ ÚIAM na FCHPT STU. V rámci podcastu bol predstavený aj projekt FrontSeat.

 • 29.12.2022 IAM v médiách

  SPEKTRUM STU o projekte FrontSeat

  Univerzitný časopis SPEKTRUM STU zverejnil na svojich stránkach najnovšieho čísla aj článok o Kick of Meeting k projektu FrontSeat, viac na stránkach STU.

 • 13.12.2022 Novinka

  Náš ústav na portáli Vysoké Školy

  Prečítajte si článok na VysokeSkoly.sk, v ktorom sú predstavené viaceré zaujímavé oblasti výskumu, ktorým sa venujú vedecké tímy na našom ústave:

  VysokeSkoly

 • 8.12.2022 Novinka

  Profesor Mészáros získal čestný titul Profesor Emeritus

  V stredu 30.11.2022 odovzdal pán rektor STU v Bratislave, Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, dekréty trom novým držiteľom čestného titulu "profesor emeritus". Tieto čestné tituly udelila Vedecká rada STU v Bratislave 19. októbra 2022. Čestný titul získal aj pán prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD., Dr.h.c. z ÚIAM. Viac sa dočítate na stránkach STU. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 5.12.2022 Novinka

  Hosťovská prednáška z priemyslu na IAM - Yokogawa

  V utorok 6.12.2022 sa v rámci predmetov "Teória automatického riadenia" a "Technické prostriedky automatizácie" pre študentov inžinierskeho štúdia v odbore Kybernetika uskutoční hosťovská prednáška z priemyslu.  Prednáška sa bude konať o 8:00 v miestnosti NB A601 a rečníkmi budú Ing. Ladislav Nagy a Ing. Marián Bartal z firmy Yokogawa.

 • 5.12.2022 Novinka

  Ceny dekana FCHPT STU

  V piatok 2.12.2022 prebehlo odovzdávanie Cien dekana FCHPT STU. Tento rok toto ocenenie získalo 6 našich študentov:
  Bc. Matej Ružička za mimoriadne plnenie študijných povinností a reprezentáciu fakulty,
  Bc. Martina Bujdáková za mimoriadne plnenie študijných povinností,
  Bc. Patrik Valábek za mimoriadne plnenie študijných povinností,
  Bc. Samuel Záhorčák za reprezentáciu fakulty,
  Ing. Lenka Galčíková za činnosť v prospech fakulty,
  Ing. Michaela Horváthová za činnosť v prospech fakulty.

  Všetkým srdečne gratulujeme!

  FB-Fotka


 • 1.12.2022 Novinka

  Nový docent na ÚIAM

  V stredu 30.11.2022 bol Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. vymenovaný za docenta v odbore kybernetika. Menovací dekrét si prevzal od pána rektora STU Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Viac sa dočítate na stránkach STU. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 29.11.2022 IAM v médiách

  Žijem vedu naživo

  Dokážeme stroju povedať, aby pracoval bezpečnejšie a výkonnejšie? A čo tak, aby jeho celková činnosť bola udržateľnejšia? Platí to len pre “ťažké” technické odbory alebo vieme tieto vedomosti posunúť i do oblasti napríklad chémie? I takéto otázky sú predmetom výskumu Radoslava Paulena, ktorý nám o tom, aká bola jeho (prevažne zahraničná) cesta k výskumu inšpiráciou povie vo svojej prednáške “Môj zahraničný výskum alebo cesta tam a späť”.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS