• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Process Control
 • 28.4.2022 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi na novom článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers in Biology and Medicine:

  Milad Mousavi - Mahsa Dehghan Manshadi - Madjid Soltani - Farshad M. Kashkooli - Arman Rahmim - Amir Mosavi - Michal Kvasnica - Peter M. Atkinson - Levente Kovács - Andras Koltay - Norbert Kiss - Hojjat Adeli: Modeling the efficacy of different anti-angiogenic drugs on treatment of solid tumors using 3D computational modeling and machine learning

  Tento článok sa zaoberá problematikou simulovania rastu nádoru počas chemoterapie pomocou strojového učenia. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier voľný prístup k článku.

 • 26.4.2022 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme hrdí, že výsledky nášho vedeckého výskumu boli publikované v jednom z najprestížnejších časopisov v oblasti automatizácie - Automatica:

  Juraj Oravec - Martin Klaučo: Real-time tunable approximated explicit MPC

  Je to aj významný úspech pre slovenskú vedu, nakoľko za posledných 5 rokov vyšla v tomto časopise len jedna ďalšia publikácia, ktorá má korešpondenčného autora zo Slovenka. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu článku. Tento článok predstavuje efektívny prístup k návrhu laditeľného aproximovaného prediktívneho riadenia s garantovanou stabilitou.

 • 25.4.2022 Podujatie

  60. výročie Oddelenia informatizácie a riadenia procesov

  Pri príležitosti 60. výročia Oddelenia informatizácie a riadenia procesov (OIRP) Vás srdečne pozývame na seminár s názvom: "Oddelenie informatizácie a riadenia procesov – míľniky a výzvy", ktorý sa uskutoční 23.6.2022 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave. Podujatie je primárne určené pre absolventov študijného programu automatizácia/kybernetika na FCHPT STU a pre našich priemyselných partnerov. Viac informácií nájdete na stránke: www.uiam60.sk

 • 25.4.2022 Novinka

  Letná katedrovica automatizérov

  Študenti štvrtého ročníka Vás srdečne pozývajú na Letnú katedrovicu ÚIAM 2022, ktorá sa uskutoční v piatok 13. 05. 2022 o 10:00 na tradičnom mieste, na Železnej studienke (Drieňovská lúka).

 • 22.4.2022 Podujatie

  Pozvaná prednáška z priemyslu

  Vo štvrtok 21.4.2022 sa v rámci predmetu "Identifikácia" pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia IAM konala pozvaná prednáška z priemyslu. Hosťujúcim prednášajúcim bol náš absolvent Ing. Karol Ľubušký zo spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorý prednášal o spôsoboch hľadania matematických modelov a o efektívnych prístupoch k riešeniu praktických problémov v priemysle.

 • 14.4.2022 Novinka

  Doktorandka z IAM Študentskou osobnosťou Slovenska

  Sme hrdí na našu doktorandku Ing. Michaelu Horváthovú, ktorá získala prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2020/2021.
  Ing. Michaela Horváthová získala za svoje vedecké výsledky cenu v kategórii: "Elektrotechnika, priemyselné technológie". Súčasne získala aj špeciálnu cenu: "Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore".
  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 13.4.2022 Pracovná ponuka

  Pracovné ponuky vhodné pre absolventov

  1. Inžinier riadiacich systémov batérií (BMS) /ZTS VV/
  2. Inžinier energetiky pre batériové úložiská /EAQ/
  3. Tímlíder vývoja EMS (Energy Management System) pre batériové úložiská energie /EAQ/
  4. Inžinier modelovania batérií /ZTS VV/
  5. Programátor riadiacich systémov v energetike /EAQ/
  6. Inžinier batériových systémov /ZTS VV/
  7. Inžinier batériových systémov /EAQ/

 • 24.3.2022 Podujatie

  STOČ 2022 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

  STOČ 2022 se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2022 v prostorách budovy Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sekcie: Aplikovaná informatika a informační systémy, Robotické systémy, Automatické systémy řízení, HW a SW aplikace, Měřicí a diagnostické systémy, Kybernetická bezpečnost a bezpečnostní management. Registrace a zasílání abstraktů je do 21. dubna 2022:  https://stoc.fai.utb.cz

 • 8.3.2022 Podujatie

  Principia Cybernetika 2022

  Pri príležitosti 60. výročia založenia OIRP/ÚIAM máme tú česť tento rok organizovať putovné podujatie Principia Cybernetika - stretnutie katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít na Slovensku a v Českej republike.
  Stretnutie sa bude konať v dňoch 7.-9. septembra 2022 (streda až piatok). Miesto stretnutia bude s ohľadom na pandemickú situáciu oznámené v dostatočnom predstihu, ale už teraz sa môžete tešiť na atraktívnu lokalitu a bohatý sprievodný program. Všetky informácie priebežne nájdete na stránke: https://www.principia-cybernetica.sk

 • 24.2.2022 IAM v médiách

  Ocenenie výstupov projektu APVV

  APVV projekt Optimálne riadenie pre procesný priemysel (zodpovedný riešiteľ M. Fikar) bol v kategórii technických vied vyhodnotený ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 a nachádza sa v publikácii Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2021.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS