• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 10.9.2021 Podujatie

  Pokračujeme v rozvoji medzinárodnej vedeckej spolupráce

  V piatok 10.9.2021 sa konal 4. online workshop, ktorý riešil problémy návrhu optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto projekte spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

  FB-Fotka

 • 5.9.2021 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi na novom článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

  Anwesh Reddy Gottu Mukkula – Michal Mateáš – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Robust multi-stage model-based design of optimal experiments for nonlinear estimation

  Tento článok predstavuje novú metódu pre robustný návrh optimálnych experimentov pre nelineárne systémy. Článok vznikol vďaka spolupráci nášho ústavu s Technische Universität Dortmund. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.

 • 30.8.2021 Podujatie

  IAM na SSUPP 2021

  V dňoch 26.-27.8.2021 sa na FCHPT STU konal 35. ročník Seminára pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov. V rámci semináru mal doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. z ÚIAM prednášku k príspevku:

  Juraj Oravec – Anna Vasičkaninová – Monika Bakošová:
  Prínos automatizácie pre bezpečnosť výroby a využitia vodíka a iných alternatívnych zdrojov energie v doprave

  Exkurzie v laboratóriách ÚIAM zabezpečili Ing. Richard Valo, PhD., Ing. Peter Bakaráč a Ing. Matúš Furka.

  FB-Fotka

 • 26.8.2021 Podujatie

  Letná katedrovica automatizérov

  Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia na IAM Vás pozývajú na Letnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 17.9.2021 o 10:00 tradične na Železnej studienke (Drieňovská lúka). Budeme radi, ak sa s nami prídete zabaviť a naladíme sa tak na úspešný štart nového semestra. Všetky aktuálne informácie budú zverejnené aj na FB-udalosti.

 • 2.8.2021 Podujatie

  Študent IAM na workshope BiBiDAP

  Doktorand z IAM Ing. Martin Mojto sa 29.07.2021 zúčastnil workshopu Big & BioData Analysis and Processing (BiBiDAP). Tento workshop bol zameraný na analýzu a spracovanie dát s využitím rôznych matematických a štatistických metód. Martin Mojto prezentoval tému návrhu inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel založený na dátach.

  Foto

 • 28.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

  Si nadšenec robotizácie, automatizácie, umelej inteligencie, machine learningu? Rád by si sa stal súčasťou nášho advisory tímu v Mazars zameraného na digitálne technológie, ktorý poskytuje svoje služby klientom po celej Európe? Buď náš nový Mazarián a spoznaj tím skvelých kolegov a našu neformálnu kultúru. Implementuj riešenia na podporu automatizácie práce u klientov pomocou tzv. RPA nástrojov („Robotic Process Automation“), vytváraj a optimalizuj RPA automatizačné skripty a testuj, vytváraj knižnice opätovne použiteľných automatizačných skriptov, spolupracuj s kolegami tvoriacimi analytické vstupy. My Ti ponúkneme možnosť rozvoja v digitálnych technológiách, ktoré sú aktuálnym trendom na trhu.

 • 22.7.2021 Novinka

  Náš nový článok v prestížnom časopise (dočasne otvorený prístup)

  Sme autormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering. Vydavateľstvo Elsevier umožňuje 50-dňový voľný prístup k novým publikáciám v rámci podpory šírenia vedeckých výsledkov. Náš článok sumarizuje metódy na spracovanie dát a návrh inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel. Tieto metódy sú aplikované na dve priemyselné prípadové štúdie. Článok bol vytvorený v spolupráci s naším priemyselným partnerom Slovnaft, a.s.


  Martin Mojto – Karol Ľubušký – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry

 • 16.7.2021 Podujatie

  Letná škola chemikov na IAM

  Sme radi, že sme mohli na FCHPT STU privítať talentovaných študentov, ktorí sa zapojili do Letnej školy chemikov 2021. V rámci Letnej školy chemikov navštívili študenti aj ÚIAM, kde sa interaktívnou formou dozvedeli viac o automatizácií a riadení procesov nielen v chemickom a potravinárskom priemysle.

  FB-Fotky

 • 14.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

  Spoločnosť Heineken Slovensko ponúka zaujímavý Management Trainee program vhodný pre absolventov automatizácie: zaujímaš sa o digitalizáciu v rámci výrobných procesov a pivovarníctvo ti je blízke? Chceš sa po škole stať súčasťou našej Heineken rodiny, jednotky na slovenskom trhu s pivom? Potom je náš Management Trainee program pre pivovar v Hurbanove určený práve pre Teba!

 • 14.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá pracovná ponuka pre absolventov automatizácie

  Spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. by rada doplnila tím o kolegu/kolegyňu, ktorého/ktorej náplň práce bude zameraná na návrh riadiacich akčných členov, meracích zariadení, spoluúčasť a koordinácia pri projekcii riadiacich systémov na úrovni PLC a SCADA, hardvér ako aj softvér. Súčasťou práce je/bude nielen projekcia, ale aj realizácia navrhnutých systémov ako aj zodpovednosť za ich prvotné spustenie a servis.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS