• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 20.10.2021 Odborný seminár

  Funkcia centrálnej vzduchotechnickej (HVAC) jednotky pre budovu

  Pozývame Vás na prednášku Ing. M. Benkovského (absolvent AI 2016), ktorá bude zameraná na návrh a implementáciu riadenia HVAC systému budov. Prednáška je v rámci predmetu TAR3 a uskutoční sa online 16.11.2021 o 8:00.

 • 15.10.2021 Podujatie

  Ukáž svoju chémiu

  V stredu 24. novembra 2021 sa na FCHPT STU uskutoční 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" v online formáte. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na konferencii prebehne v aj nesúťažná prehliadka prác študentov doktorandského štúdia. Viac informácií nájdete na stránke ŠVK.

  Ďakujeme za podporu partnerom sekcie "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami": Honeywell, Humusoft, Promotic.

  FB-Udalosť

 • 18.10.2021 Podujatie

  Súťaž s MATLAB ACADEMY

  Študenti majú možnosť zapojiť sa do súťaže so spoločnosťou HUMUSOFT, ktorá venuje vyžrebovaným víťazom zaujímavé propagačné predmety MATLAB. Stačí, aby študenti do konca zimného semestra vložili do komentáru na FB-IAM k statusu o súťaži link na svoj certifikát z MATLAB ACADEMY (alebo obrázok získaného certifikátu). Čím viac certifikátov odošlete, tým máte vyššiu šancu na výhru. Svoje certifikáty si môžete pridať aj do svojho profilu na LinkedIn.

  FB-Status

 • 10.9.2021 Podujatie

  Pokračujeme v rozvoji medzinárodnej vedeckej spolupráce

  V piatok 10.9.2021 sa konal 4. online workshop, ktorý riešil problémy návrhu optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto projekte spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

  FB-Fotka

 • 5.9.2021 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi na novom článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

  Anwesh Reddy Gottu Mukkula – Michal Mateáš – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Robust multi-stage model-based design of optimal experiments for nonlinear estimation

  Tento článok predstavuje novú metódu pre robustný návrh optimálnych experimentov pre nelineárne systémy. Článok vznikol vďaka spolupráci nášho ústavu s Technische Universität Dortmund. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.

 • 30.8.2021 Podujatie

  IAM na SSUPP 2021

  V dňoch 26.-27.8.2021 sa na FCHPT STU konal 35. ročník Seminára pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov. V rámci semináru mal doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. z ÚIAM prednášku k príspevku:

  Juraj Oravec – Anna Vasičkaninová – Monika Bakošová:
  Prínos automatizácie pre bezpečnosť výroby a využitia vodíka a iných alternatívnych zdrojov energie v doprave

  Exkurzie v laboratóriách ÚIAM zabezpečili Ing. Richard Valo, PhD., Ing. Peter Bakaráč a Ing. Matúš Furka.

  FB-Fotka

 • 26.8.2021 Podujatie

  Letná katedrovica automatizérov

  Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia na IAM Vás pozývajú na Letnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 17.9.2021 o 10:00 tradične na Železnej studienke (Drieňovská lúka). Budeme radi, ak sa s nami prídete zabaviť a naladíme sa tak na úspešný štart nového semestra. Všetky aktuálne informácie budú zverejnené aj na FB-udalosti.

 • 2.8.2021 Podujatie

  Študent IAM na workshope BiBiDAP

  Doktorand z IAM Ing. Martin Mojto sa 29.07.2021 zúčastnil workshopu Big & BioData Analysis and Processing (BiBiDAP). Tento workshop bol zameraný na analýzu a spracovanie dát s využitím rôznych matematických a štatistických metód. Martin Mojto prezentoval tému návrhu inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel založený na dátach.

  Foto

 • 28.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

  Si nadšenec robotizácie, automatizácie, umelej inteligencie, machine learningu? Rád by si sa stal súčasťou nášho advisory tímu v Mazars zameraného na digitálne technológie, ktorý poskytuje svoje služby klientom po celej Európe? Buď náš nový Mazarián a spoznaj tím skvelých kolegov a našu neformálnu kultúru. Implementuj riešenia na podporu automatizácie práce u klientov pomocou tzv. RPA nástrojov („Robotic Process Automation“), vytváraj a optimalizuj RPA automatizačné skripty a testuj, vytváraj knižnice opätovne použiteľných automatizačných skriptov, spolupracuj s kolegami tvoriacimi analytické vstupy. My Ti ponúkneme možnosť rozvoja v digitálnych technológiách, ktoré sú aktuálnym trendom na trhu.

 • 22.7.2021 Novinka

  Náš nový článok v prestížnom časopise (dočasne otvorený prístup)

  Sme autormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering. Vydavateľstvo Elsevier umožňuje 50-dňový voľný prístup k novým publikáciám v rámci podpory šírenia vedeckých výsledkov. Náš článok sumarizuje metódy na spracovanie dát a návrh inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel. Tieto metódy sú aplikované na dve priemyselné prípadové štúdie. Článok bol vytvorený v spolupráci s naším priemyselným partnerom Slovnaft, a.s.


  Martin Mojto – Karol Ľubušký – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS