• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 14.11.2019 Podujatie

  HUMUSOFT - partner našej sekcie ŠVK

  Spoločnosť HUMUSOFT - partner sekcie ŠVK pod názvom: "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami" podporil všetkých piatich ocenených študentov zaujímavými vecnými cenami a udelil aj jednu špeciálnu cenu, ktorú získala Bc. Lucia Míková. Blahoželáme oceneným študentom a ďakujeme spoločnosti HUMUSOFT za ich podporu našej sekcie na ŠVK. Podrobné výsledky nájdete na stránke: www.uiam.sk/svk

  FB-Fotka

 • 11.11.2019 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 13.11.20199.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému Logarithms and Harmonic Series.

  Referovať bude RNDr. Martin Sleziak, PhD. z FMFI UK Bratislava z momgrafie D.Bressoud : A Radical Approach to Real Analysis • 9.11.2019 Podujatie

  Oddelenie manažmentu na ŠVK

  Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológii tento rok organizovalo dve sekcie na Študentskej vedeckej konferencii.

  FB-fotky

 • 9.11.2019 Podujatie

  IAM na ŠVK

  V stredu 6.11.2019 sa na našej fakulte konala 21. medzinárodná študentská vedecká konferencia, ktorej hlavnými organizátormi boli tento rok členovia nášho ústavu. Účastníci pochádzali z Českej, Poľskej a Slovenskej republiky a prezentovali svoje výsledky v 12-tich príspevkoch.

  FB-fotka

 • 14.11.2019 Podujatie

  IAM na ChemReAction na FCHPT

  V utorok 5.11.2019 sa IAM aktívne podieľal na organizácii akcie ChemReAction na FCHPT, vďaka ktorej študenti stredných škôl mohli nazrieť aj do našich laboratórií.

  FB-Fotka

 • 28.10.2019 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Na oddelení matematiky dňa 28.10.20199.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na tému: Ďalšie zovšeobecnenia Olivierovej vety.

  Referovať bude prof. RNDr. János T. Tóth, PhD. prorektor UJS Komárno.


 • 24.10.2019 Podujatie

  Sekcia ÚIAM na ŠVK

  Ďakujeme spoločnosti Humusoft za ich podporu pre účastníkov a víťazov našej sekcie na ŠVK pod názvom: "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami". Vďaka spoločnosti Humusoft sa študenti v našej sekcií môžu tešiť napríklad na tričká a šiltovky MATLAB, ako aj na ďalšie zaujímavé odmeny. Špeciálnou cenou sekcie je aj bezplatná účasť na budúcoročnej akcií Technical Computing Camp.

  FB-Fotka

 • 24.10.2019 Podujatie

  Prednáška doc. Paulena na VŠChT Praha a na Univerzite Pardubice

  V dňoch 17. a 18. októbra sa doc. Radoslav Paulen zúčastnil prednáškového pobytu na VŠChT Praha a na Univerzite Pardubice. Predniesol výsledky svojej vedeckej práce na tému Optimálna prevádzka membránových procesov.

  FB-Fotky

 • 10.10.2019 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 16.10.20199.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému Infinite Summations.

  Referovať bude RNDr. Renáta Masárová, PhD. z MTF STU z monografie D. Bressoud: A Radical Approach to Real Analysis.

 • 5.10.2019 Podujatie

  IAM na Dni župných škôl v Avione

  V piatok 4. októbra navštívili Ing. Richard Valo, PhD. a Ing. Martin Mojto akciu Dni župných škôl v Avione, kde aktívne rozvíjali naše dobré vzťahy so strednými školami pôsobiacimi v bratislavskom samosprávnom kraji.

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS