• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 10.5.2005 Novinka

  Štátne skúšky inžinierskeho štúdia-rozdelenie do dvoch komisií

  ŠZS sa konajú dňa 06. 06. 2005 v miestnosti č. 641 a miestnosť na Katedre menežmentu

 • 3.5.2005 Novinka

  Letná katedrovica

  Srdečne pozývame všetkých na letnú katedrovicu, ktorá sa koná 20.5.2005 na Železnej studienke.
 • 15.4.2005 Novinka

  Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2005/2006

  Predpokladaný termín odbornej časti prijímacích pohovorov je 6.6.05 po štátniciach. Normálne začne prijímacie konanie 7.6.05 o 9:00, v našom doktorandskom programe je posunutá odborná časť pre konferenciu Process Control 2005, ktorú zabezpečuje KIRP.

  Témy pre rok 2005/2006 sa nachádzajú na tejto stránke.

 • 29.3.2005 Pracovná ponuka

  Ponuka práce

  Konzultantská firma hľadá pracovníkov pre SLOVALCO, Žiar nad Hronom.
 • 16.3.2005 Novinka

  Zadania semestrálnych projektov a diplomových prác

  Zadania semestrálnych projektov a diplomových prác v akademickom roku 2004/2005 sú prístupné na tejto adrese.
 • 3.3.2005 Novinka

  Beseda študentov FCHPT s predstaviteľmi Slovnaftu, a.s.

  Dňa 10.3.2005 o 11,oo sa v CH-16 uskutoční beseda študentov 1. a 2. roč. inžinierskeho štúdia FCHPT s predstaviteľmi Slovnaftu, a.s. Študenti, ktorí sa besedy zúčastnia budú dňa 10.3.2005 v čase od 11,oo do 13,oo dekanom ospravedlnení z výučby. Na besede je vítaná aj účasť pedagógov.

 • 15.2.2005 Novinka

  Výročná správa katedry za r. 2004

  K doterajším výročným správam katedry bola pridaná správa za r. 2004.

 • 15.2.2005 Odborný seminár
 • 10.2.2005 Novinka

  Ing. V. Csiba - rané obdobie

  Ing. Viktor Csiba je absolventom našej katedry v r. 1989 a dnes je uznávaným slovenským grafikom. S jeho súhlasom uvádzame niektoré z jeho prác zo študentského obdobia, ktoré sme nedávno objavili na katedre. Príjemné pobavenie!
 • 9.1.2005 Novinka

  Štipendium v Bavorsku

  Republika Bavorsko vypisuje ročné štipendiá pre študentov z strednej a východnej Európy v roku 2005/06. Štipendium slúži na financovanie PhD, Post-doc, alebo ďalšieho vzdelávania na niektorej z bavorských škôl. Po prvom roku môže byť predĺžené na maximálne 3 roky. Ďalšie informácie na web stránke.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS