• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 24.5.2023 Podujatie

  FrontSeat: Praktické workshopy k schéme Horizon Europe

  Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Pise (Taliansko) Vás pozývajú na praktický workshop, ktorý sa bude skladať z dvoch častí:
  1. "The Horizon Europe non-scientific sections of the proposal".
  2. "Budget setting in RIA/IA/CSA, ERC and MSCA: actual costs, lump sum, unit cost and fixed rate".
  Workshopy sú organizované v rámci projektu FrontSeat financovaného schémou Twinning z Horizon Europe. Podujatie sa uskutoční na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 21. júna 2023. Registrácia je možná do 12. júna 2023: registračný formulár.

 • 24.5.2023 Podujatie

  FrontSeat: The European Innovation Council Pathfinder program: vizionárske myslenie smerom k novým technológiám

  Slovenská technická Univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Pise (Taliansko) Vás pozývajú na seminár s názvom "The European Innovation Council Pathfinder program: vizionárske myslenie smerom k novým technológiám" vrámci projektu FrontSeat financovaného schémou Twinning Horizon Europe. Podujatie bude prebiehať na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 20. júna 2023 o 10:00 - 11:30. Registrácia bude otvorená do 12. júna 2023: registračný formulár.

 • 26.4.2023 Podujatie

  Inžinierske štátne skúšky LS22/23

  Inžinierske štátne skúšky LS22/23 sa budú konať 30.05:2023 o 9:00.

 • 22.5.2023 Novinka

  Letná katedrovica automatizérov 2023

  Ďakujeme študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia za perfektne zorganizovanú Letnú katedrovicu automatizérov!

  Fotky na youtube, flickr

 • 19.5.2023 Podujatie

  Stretnutie rady ústavu

  V piatok 19. mája 2023 sa konalo rozšírené stretnutie rady Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky.

  FB-Fotka

 • 18.5.2023 Podujatie

  WANT-ED: Workshop on Advanced Technologies in Education

  V dňoch 22.-24.mája 2023 sa v miestnosti NB 641 na ÚIAM uskutoční druhý ročník workshopu venovaného využitiu pokročilých technológií vo vzdelávaní. Jeho ústrednou myšlienkou je zvýšenie efektivity vzdelávacieho procesu na vysokých školách technického zamerania s využitím dostupných informačných technológií. Workshop je organizovaný v spolupráci s Fakultou baníctva, ekológie,  riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

  FB-Fotka

 • 18.5.2023 Podujatie

  Obhajoby Vertikálneho projektu

  V stredu 17.5.2023 sa na IAM konali obhajoby "Vertikálneho projektu", ktorý efektívnym spôsobom integruje študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu "Riadenie procesov" na FCHPT STU. Študenti prezentovali pokrok, ktorý dosiahli pri vývoji nášho inteligentného ekologického skleníka VESNA. Študenti na projekte spolupracovali v rámci dvoch tímov. Študenti v "CloudTeam" okrem iných úloh efektívne implementovali priamy prenos z inteligentného skleníka na jeho webovú stránku. Študenti v "SolarTeam" okrem iného navrhli vlastnú dosku plošných spojov na využitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou solárneho panelu.

  FB-Fotka

 • 18.5.2023 Podujatie

  IAM na SSCHE 2023

  V dňoch 15.-18. mája 2023 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila 49. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva SSCHE 2023. Za IAM sa konferencie zúčastnili Ing. Rastislav Fáber, Ing. Martin Mojto a doc. Radoslav Paulen.

  FB-Fotky

 • 3.5.2023 Podujatie

  Program konferencie Process Control 2023

  Vedecký program konferencie 24th International Conference on Process Control 2023 je už dostupný online na stránke: www.process-control.sk/programme 

 • 28.4.2023 Novinka

  Nové vedenie ústavu

  Od 1. mája som bol vymenovaný dekanom fakulty na pozíciu riaditeľa nášho ústavu na štvorročné obdobie.

  Táto zmena zahŕňa aj vymenovanie mojich dvoch zástupcov: Ľubky Horanskej pre pedagogiku a Martina Klauča pre výskum. Tím dopĺňa Marián Gall, ktorý bude tajomníkom ústavu.

  S radosťou potvrdzujem pokračovanie Martina Klauča vo funkcii vedúceho Oddelenia informatizácie a riadenia procesov. Novou vedúcou Oddelenia matematiky bude Ľubka Horanská, keďže Zdenko Takáč sa rozhodol odstúpiť. Zdenko, ďakujeme za Tvoje dlhoročné zásluhy za rozvoj oddelenia.

  V neposlednom rade by som sa chcel poďakovať Michalovi Kvasnicovi, ktorý pôsobil doteraz ako riaditeľ. Ústav sa podarilo dostať veľmi vysoko a náš tím sa bude musieť snažiť udržať nastavenú latku.


  Miroslav Fikar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS