• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 26.4.2020 Novinka

  Voľný prístup k vedeckému článku IAM

  V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu novému vedeckému článku:

  Juraj Oravec – Michaela Horváthová – Monika Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy (201), 1–11, 2020.

 • 20.4.2020 Podujatie

  Obhajoba dizeračnej práce Ayusha Sharmu

  Dňa 24.04.2020 o 10:30 sa on-line formou uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ayusha Sharmu s názvom "Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes" v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

  Update: priebeh obhajoby dizertačnej práce je dostupný online: prvá časť (obhajoba a otázky) a druhá časť (vyhlásenie výsledku)

 • 8.3.2020 Podujatie

  IAM súčasťou STU ON THE ROAD v Brezne

  V rámci akcie STU ON THE ROAD navštívili zástupcovia STU v piatok 6.3. SOŠ techniky a služieb v Brezne. Za FCHPT predstavili žiakom možnosti bakalárskeho štúdia Ing. Richard Valo, PhD. a Bc. Peter Pôbiš a spoločne predstavili aj náš stánok FCHPT.

  FB-Fotky

 • 8.3.2020 Podujatie

  IAM súčasťou STU ON THE ROAD vo Veľkom Krtíši

  V rámci akcie STU ON THE ROAD navštívili zástupcovia STU vo štvrtok 5.3. Gymnázium A. Skultétyho vo Veľkom Krtíši. Za FCHPT predstavili žiakom možnosti bakalárskeho štúdia Ing. Richard Valo, PhD. a Júlia Kubalcová a spoločne predstavili aj náš stánok FCHPT.

  FB-Fotky

 • 6.3.2020 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 11.3.2020 o 9.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému I - konvergencia a zovšeobecnenia Olivierovej vety.

  Referovať bude Prof.. RNDr. János T.Tóth PhD., z FEI UJS Komárno.


 • 3.3.2020 Novinka

  Nová publikácia OM

  V nakladateľstve FCHPT nám vyšla nová publikácia: M. GallZ. TakáčT. Visnyai – S. Cesnaková: Základy matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2020., ktorú budú využívať všetci študenti našej fakulty už od najbližšieho semestra na predmete: Seminár z matematiky.

 • 28.2.2020 Novinka

  IAM na IFAC World Congress 2020

  Na svetovom kongrese IFAC (International Federation of Automatic Control), ktorý sa bude konať 12.-17.7.2020 v Berlíne, bude prezentovaných aj 9 vedeckých prác so spoluautormi z IAM. Okrem toho členovia IAM spoluorganizujú na IFAC World Congress 2 pozvané sekcie a 1 workshop.

 • 24.2.2020 Odborný seminár

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 4.3.2020 o 9.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému Taylor Series (2).

  Referovať bude Doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. OM UAIM FCHPT Bratislava z monografie D.Bressoud : A Radical Approach to Real Analysis • 20.2.2020 Odborný seminár

  Accelerating MPC with Closed-Loop Optimal Sequences of Affine Feedback Laws

  V pondelok 24.2.2020 sa uskutočnil vedecký seminár na tému "Big Data and System Identification: Challenges and Opportunities". Seminár viedol Prof. Martin Moennigmann (RUB Bochum, Germany) a prezentoval výsledky ich spoločnej výskumnej práce s Prof. Gabriele Pannocchia (University of Pisa, Italy).

  FB-udalosť     FB-Fotka

 • 18.2.2020 Podujatie

  ŠVK na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave

  Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave sa každoročne koná celoslovenská študentská vedecká konferencia s názvom "Aplikované prírodné vedy". Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác. Viac informácií nájdete na stránke ŠVK.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS