• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE

COVID ALERT

Opatrenia a usmernenia k zimnému semestru 2020/2021 na FCHPT STU.

 • 28.2.2020 Novinka

  IAM na IFAC World Congress 2020

  Na svetovom kongrese IFAC (International Federation of Automatic Control), ktorý sa bude konať 12.-17.7.2020 v Berlíne, bude prezentovaných aj 9 vedeckých prác so spoluautormi z IAM. Okrem toho členovia IAM spoluorganizujú na IFAC World Congress 2 pozvané sekcie a 1 workshop.

 • 24.2.2020 Odborný seminár

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 4.3.2020 o 9.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému Taylor Series (2).

  Referovať bude Doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. OM UAIM FCHPT Bratislava z monografie D.Bressoud : A Radical Approach to Real Analysis • 20.2.2020 Odborný seminár

  Accelerating MPC with Closed-Loop Optimal Sequences of Affine Feedback Laws

  V pondelok 24.2.2020 sa uskutočnil vedecký seminár na tému "Big Data and System Identification: Challenges and Opportunities". Seminár viedol Prof. Martin Moennigmann (RUB Bochum, Germany) a prezentoval výsledky ich spoločnej výskumnej práce s Prof. Gabriele Pannocchia (University of Pisa, Italy).

  FB-udalosť     FB-Fotka

 • 18.2.2020 Podujatie

  ŠVK na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave

  Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave sa každoročne koná celoslovenská študentská vedecká konferencia s názvom "Aplikované prírodné vedy". Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác. Viac informácií nájdete na stránke ŠVK.

 • 13.2.2020 Novinka

  Doc. Radoslav Paulen bol ocenený ako skvelý recezent

  Veda nie je kvalitnou sama o sebe. Je nutné aby členovia vedeckej komunity venovali svoj čas (poväčšine dobrovoľne) posudzovaniu vedeckých výstupov svojich kolegov a aby tak pomohli svojim kolegom zlepšiť svoje metódy či výsledky a ich prezentáciu. Doc.  Radoslav Paulen získal za svoju recenznú prácu certifikát od renomovaného medzinárodného vedeckého časopisu Optimal Control Applications and Methods (OCAM).

  FB-Fotka

 • 6.2.2020 Podujatie

  ÚIAM na výjazdovom zasadnutí

  Členovia ÚIAM sa v dňoch 3.-4.2.2020 zúčastnili na pravidelnom výročnom výjazdovom zasadnutí ústavu v Kočoviciach.

  FB-Fotka

 • 29.6.2020 IAM v médiách

  RTVS, Rádio Slovensko - Hosť Andrey Poláčkovej

  Vypočujte si zaujímavý rozhovor, ktorý poskytla Bc. Lenka Galčíková v relácií RTVS, Rádio Slovensko - Hosť Andrey Poláčkovej:

  RTVS - Link

 • 3.2.2020 Podujatie

  IAM na Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske

  Doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. navštívil 31. januára Strednú odbornú školu Jána Antonína Baťu Partizánske, kde žiakom prednášal o prínosoch automatizácie pre životné prostredie. Žiakom tiež predstavil možnosti bakalárskeho štúdia u nás.

  FB-Fotka

 • 26.5.2020 IAM v médiách

  SPEKTRUM: Čo hovoria absolventi IAM #27

  Prečítajte si zaujímavý rozhovor v časopise SPEKTRUM, ktorý poskytla naša úspešná absolventka Ing. Linda Dvorštiaková (rod. Hanulová), v rámci Opti-blogu "Čo hovoria absolventi IAM #27".

  SPEKTRUM: článok

 • 27.1.2020 IAM v médiách

  Rozhovor s rektorom STU na SME

  Pozrite si rozhovor s rektorom STU pánom profesorom Ing. Miroslavom Fikarom, DrSc. na SME.sk:
  SME.sk - rozhovor

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS