• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 13.2.2020 Novinka

  Doc. Radoslav Paulen bol ocenený ako skvelý recezent

  Veda nie je kvalitnou sama o sebe. Je nutné aby členovia vedeckej komunity venovali svoj čas (poväčšine dobrovoľne) posudzovaniu vedeckých výstupov svojich kolegov a aby tak pomohli svojim kolegom zlepšiť svoje metódy či výsledky a ich prezentáciu. Doc.  Radoslav Paulen získal za svoju recenznú prácu certifikát od renomovaného medzinárodného vedeckého časopisu Optimal Control Applications and Methods (OCAM).

  FB-Fotka

 • 6.2.2020 Podujatie

  ÚIAM na výjazdovom zasadnutí

  Členovia ÚIAM sa v dňoch 3.-4.2.2020 zúčastnili na pravidelnom výročnom výjazdovom zasadnutí ústavu v Kočoviciach.

  FB-Fotka

 • 29.6.2020 IAM v médiách

  RTVS, Rádio Slovensko - Hosť Andrey Poláčkovej

  Vypočujte si zaujímavý rozhovor, ktorý poskytla Bc. Lenka Galčíková v relácií RTVS, Rádio Slovensko - Hosť Andrey Poláčkovej:

  RTVS - Link

 • 3.2.2020 Podujatie

  IAM na Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske

  Doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. navštívil 31. januára Strednú odbornú školu Jána Antonína Baťu Partizánske, kde žiakom prednášal o prínosoch automatizácie pre životné prostredie. Žiakom tiež predstavil možnosti bakalárskeho štúdia u nás.

  FB-Fotka

 • 26.5.2020 IAM v médiách

  SPEKTRUM: Čo hovoria absolventi IAM #27

  Prečítajte si zaujímavý rozhovor v časopise SPEKTRUM, ktorý poskytla naša úspešná absolventka Ing. Linda Dvorštiaková (rod. Hanulová), v rámci Opti-blogu "Čo hovoria absolventi IAM #27".

  SPEKTRUM: článok

 • 27.1.2020 IAM v médiách

  Rozhovor s rektorom STU na SME

  Pozrite si rozhovor s rektorom STU pánom profesorom Ing. Miroslavom Fikarom, DrSc. na SME.sk:
  SME.sk - rozhovor

 • 23.1.2020 IAM v médiách

  Rozhovor so študentkou IAM

  Prečítajte si zaujímavý rozhovor v časopise ATP Journal, ktorý pre rubriku "Nasleduj Alberta" poskytla naša úspešná študentka Bc. Lenka Galčíková.

  Link na článok

 • 15.1.2020 Novinka

  Nová publikácia IAM

  V nakladateľstve FCHPT nám vyšla nová publikácia:
  Juraj Oravec - Monika Bakošová: Zbierka príkladov z robustného riadenia
  ktorú budú využívať naši študenti už od najbližšieho semestra.

  FB-Fotka

 • 13.1.2020 Novinka

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V pondelok 13. januára obhajovali výsledky svojich zaujímavých semestrálnych projektov študenti IAM: Bc. Diana Dzurková, Bc. Kristína Fedorová, Bc. Lenka Galčíková, Bc. Matej Kintler, Bc. Roman Kohut, Bc. Alexy Morozov, Bc. Michal Slávik a Bc. Rudolf Trautenberger.

  FB-Fotka

 • 11.12.2019 Novinka

  Nový docent na ÚIAM

  V pondelok 2.12.2019 bol Ing. Juraj Oravec, PhD. vymenovaný za docenta v odbore automatizácia. Na slávnostnom vymenovaní si spolu so 4 ďalšími novými docentmi prevzal menovací dekrét od rektora STU v Bratislave pána profesora Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS