Kód predmetu:
N422P1_4I
Názov predmetu:
Projektové softvérové systémy
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Úvod do problematiky správy verzií softvérových projektov (dotácia 0/2)
2. Príklady použitia verzionovacích systémov v praxi (dotácia 0/2)
3. Centralizovaný vs. distribuovaný prístup, výhody a nevýhody (dotácia 0/2)
4. Centralizovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/2)
5. Nástroj CVS (Concurrent Versions System) (dotácia 0/2)
6. Nástroj SVN (Subversion) (dotácia 0/2)
7. Distribuovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/8)
 
a. Nástroj Mercurial
b. Nástroj GIT

8. Grafické užívateľské rozhrania (dotácia 0/2)
9. Ošetrenie konfliktov pri spájaní zmien (dotácia 0/2)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS