Kód predmetu:
N422P2_4I
Názov predmetu:
Prediktívne riadenie
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1. Úvod do prediktívneho riadenia (dotácia 2/4)
 
a. Rozdiel medzi PID, LQR a prediktívnym riadením
b. Formulácia úlohy prediktívneho riadenia
c. Princíp spätnoväzbovej implementácie

2. Úloha konvexnej optimalizácie v prediktívnom riadení (dotácia 4/8)
 
a. Normy ako indikátory vzdialenosti
b. Lineárne a kvadratické programovanie
c. Formulácia a riešenie konvexných optimalizačných problémov v jazyku YALMIP

3. Rôzne formulácie prediktívneho riadenia (dotácia 6/12)
 
a. Formulácia s ohraničeniami v tvare rovnosti
b. Formulácia bez ohraničení v tvare rovnosti
c. Regulácia do nenulovej referencie
d. Výstupná regulácia
e. Odstránenie trvalej regulačnej odchýlky
f. Znižovanie výpočtovej zložitosti

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS