Kód predmetu:
N422D0_4I
Názov predmetu:
Dynamika a riadenie procesov
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS