Kód predmetu:
N422P3_4I
Názov predmetu:
Priemyselné riadiace systémy
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Logické riadenie a jeho implementácia v prostredí Stateflow
Úvod do logického riadenia a Stateflowu
Sekvenčné stavové diagramy
Paralelné stavové diagramy
2. Logické riadenie na programovateľných logických regulátoroch
Programovateľné logické regulátory a rebríková logika
Časovače, počítadlá a set-reset bloky
Práca s pamäťou
Matematické výrazy
Implementácia stavových diagramov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS