Kód predmetu:
N422M1_4I
Názov predmetu:
Matlab -- pokročilé techniky
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Opakovanie základov MATLABu
Základná architektúra MATLABu
Funkcie I 
Funkcie II
Funkcie III
Funkcie pre prácu s údajmi
Symbolický toolbox
Úvod do objektovo orientovaného programovania
Objektová grafika
GUIDE – grafické prostredie MATLABu
Nízkoúrovňový vstup a výstup
HTTP MATLAB Web Server I 
HTTP MATLAB Web Server II
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS