Kód predmetu:
N422U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do riadenia procesov
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Modelovanie zásobnikov
Modelovanie výmenníkov
Modelovanie chemického reaktora
Dvojpolohový regulator
PID regulator
Uzavretý regulačný obvod
Stabilita
Úloha sledovania a úloha regulácie
Kvalita riadenia
Analytické metódy syntézy regulátorov
Experimentálne metódy syntézy regulátorov
Označovanie obvodov merania a regulácie
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS