Kód predmetu:
422M0_4D
Názov predmetu:
Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Lineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
2. Nelineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
3. Procesy s biochemickou reakciou (dotácia 2/0)
4. Fermentačné procesy (dotácia 2/0)
5. Prietokové biochemické reaktory (dotácia 6/0)
6. Prítokové biochemické reaktory (dotácia 6/0)
7. Vsádzkové biochemické reaktory (dotácia 6/0)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS